Author: Anna Kobierecka
Institution: University of Łódź
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 187-202
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.11
PDF: apsp/64/apsp6411.pdf

Sweden has a substantially long tradition of conducting an image policy using both public diplomacy and nation branding. The refugee crisis is a significant challenge for maintaining a strong nation brand and positive perceptions of this country, mostly owing to contradictions between the declared values of Sweden’s image and nation brand and the real steps undertaken by the government to limit refugee immigration. The aim of this article is to discover potential correlation between the refugee crisis and changes within Sweden’s image and the strategy for promoting the country abroad, as well as Sweden’s methods and forms of international communication.

POLITYKA WIZERUNKOWA SZWECJI W DOBIE KRYZYSU MIGRACYJNEGO

Szwecja posiada stosunkowo długą tradycję realizowania polityki wizerunkowej zarówno poprzez dyplomację publiczną, jak i branding narodowy. Kryzys migracyjny stanowi istotne wyzwanie dla utrzymania silnej marki narodowej oraz pozytywnego postrzegania tego kraju na arenie międzynarodowej, głównie ze względu na przeciwności, jakie pojawiają się między założeniami przyświecającymi kreowaniu marki narodowej i wizerunku Szwecji a realnymi działaniami podejmowanymi przez rząd w zakresie ograniczania napływu uchodźców. Celem artykułu jest znalezienie potencjalnego powiązania pomiędzy kryzysem migracyjnym a zmianami w wizerunku Szwecji oraz zmianami, jakie zachodzą w obrębie strategii promowania Szwecji poza jej granicami oraz metod i form komunikowania międzynarodowego.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart