Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Karol Piękoś
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 28-40
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.65.02
PDF: apsp/65/apsp6502.pdf

Aktywność parlamentarna posłów jest często przedmiotem debaty publicznej, głównie z powodu transmitowania obrad, odbywających się w murach polskiego parlamentu. Do wyborców trafiają fragmenty wystąpień posłów, które przykuwają uwagę odbiorców ze względu na poruszane tematy, sposób wypowiadania się oraz emocje, jakie wywołują wśród parlamentarzystów. Uwaga mediów skupia się głównie na najbardziej znanych politykach. Trudno z tego powodu w telewizji i radiu dostrzec działalność posłów z tzw. tylnych ław, którzy wielokrotnie wykazują się większą aktywnością parlamentarną niż bardziej znani politycy.

QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF MEMBERS OF THE POLISH PARLIAMENT FROM THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP (2005–2019)

Parliamentary activity of the Members of Parliament is often the subject of public debate, mainly due to the broadcasts of debates within the walls of the Polish parliament. The voters receive extracts from the speeches of the deputies, which draw their attention because of the topics discussed, the way politicians speak and the emotions they evoke among parliamentarians. Media attention focuses mainly on the most-known politicians. For that reason, it is hard to hear or see the activities of deputies from the so-called back benches on the radio and television, even though these MPs repeatedly show greater parliamentary activity than more well-known politicians.

BIBLIOGRAFIA:

 • Antoszewski, A.(2012).System polityczny RP.Warszawa: Wyd.Naukowe PWN.
 • Bożyk, S.(2009).Sejm w systemie organów państwowych RP.Warszawa: Wyd.Sejmowe.
 • Chodubski, A.J.(2004).Wstęp do badań politologicznych.Gdańsk: Wyd.Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kancelaria Sejmu.Biuro Legislacyjne.(2012).Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.Warszawa: Wyd.Sejmowe.
 • [b.a], (2014).Mijają cztery lata od jednej z największych powodzi w historii Polski, Pobrane z: https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/1124017,Mijaja-cztery-lata-od-jednej-z-najwiekszych-powodzi-w-historii-Polski.
 • Państwowa Komisja Wyborcza. (2007).Wybory do Sejmu i Senatu.Pobrane z: http://wybory2007.pkw.gov.pl/.
 • Państwowa Komisja Wyborcza.(2011).Wyniki głosowania.Pobrane z: https://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/pl/000000.html#tabs-1.
 • Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.(2019).Archiwum.Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/.
 • Siekucki, D.(2018).Konstytucja RP a ewolucja systemu wyborczego do Sejmu.Hory­zonty Polityki, 9(26), 77–91.DOI: 10.17399/HP.2018.092605.
 • Skrzydło, W.(2009).Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. Warszawa: Wyd.Wolters Kluwer Polska.
 • Skwierczyński, G.(2008).Wpływ tradycji zaborowej na zachowania wyborcze miesz­kańców Galicji w wyborach 2005 roku.W: J.Raciborski (red.).Studia nad wyborami: Polska 2005-2006, (s.141–164).Warszawa: Wyd.Scholar.
 • Szczepański, D.(2014).Subcarpathian Voivodship on the Electoral Map of Poland (1989-2014), Political Preference, 11, 173–186.DOI:10.6084/m9.figshare.2057736.
 • Tyrała, M.(2018).Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy – na przy­kładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1, 61–78.DOI 10.14746/ssp.2018.1.4.
 • Wojtasik, W.(2012).Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka. Katowice: Wyd.Uniwersytetu Śląskiego.
 • Zawiślak, M.(2015).Stabilizacja za wszelką cenę? Negocjacje koalicyjne po wybo­rach parlamentarnych w 2005 roku.Polityka i Społeczeństwo, 2(13), 44–57.DOI: 10:15584/polispol.2015.2.3.
 • Zbieranek, J.(2005).W stronę reformy procedur głosowania w Polsce.Analizy i opinie, 52, 2–11.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart