Author: Marcin Jastrzębski
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 57-73
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.65.04
PDF: apsp/65/apsp6504.pdf

Niniejszy artykuł zawiera szeroką analizę problemu kryteriów zgłaszania kandydatów w wyborach w systemie ochrony praw Rady Europy ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tahirov przeciwko Azerbejdżanowi. Podstawowe badania obejmą przede wszystkim orzecznictwo organów międzynarodowych chroniących prawa jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Trybunału i Komisji Praw Człowieka Rady Europy, oraz raporty misji obserwujących wybory OBWE.

CRITERIA FOR CANDIDATES’ REGISTRATION IN ELECTIONS IN THE COUNCIL OF EUROPE’S HUMAN RIGHTS PROTECTION SYSTEM: CONSIDERATIONS BASED ON THE ECHR JUDGMENT TAHIROV VERSUS AZERBAIJAN

This article contains extensive analysis of the problem of the criteria for nominating candidates in elections in the system of protection of the rights of the Council of Europe, with particular reference to the ECHR judgement Tahirov v. Azerbaijan. The basic research will mainly cover the jurisprudence of international bodies protecting individual rights, with particular emphasis on the European Court of Human Rights and the Council of Europe’s Human Rights Commission, and reports from elections observation missions of the OSCE.

BIBLIOGRAFIA:

 • Balcerzak, M.(2010).Prawo do wolnych wyborów.W: B.Gronowska, T.Jasudowicz, M.Balcerzak, M.Lubiszewski, R.Mizerski (red.).Prawa człowieka i ich ochrona.Toruń: Dom Organizatora.
 • Baluk, W., Siwiec O.(2007).Republika Azerbejdżanu.W: W.Baluk, A.Czajowski (red.).Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Brzeziński, M.(2010).Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Republiki Azerbej­dżanu.W: J.Zaleśny (red.).Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa: ELIPSA.
 • Cornell, S.E.(2001).Democratization falters in Azerbaijan.Journal of Democracy, 12 (2).
 • Decyzja EKomPC X.p.Niemcom z 6.10.1967 r., nr skargi 2728/66, YB, t.10.
 • Decyzja EKomPC M.p.Zjednoczonemu Królestwu z 7.03.1984 r., nr skargi10316/83, DR37.
 • Decyzja EKomPC X.p.Belgii z 18.09.1961 r., nr skargi 1028/61, YB, t.4.
 • Decyzja ETPC w sprawie Vitrenko i inni p.Ukrainie z 16.12.2008 r., nr skargi 23510/02.
 • Democracy Index 2018.Pobrane z: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy2018.
 • Garlicki, L.(2010).[Protokół I], Art.3.Prawo do wolnych wyborów.W: L.Garlicki (red.).Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom II.Komentarz do artykułów 19–59 i Protokołów dodatkowych.Warszawa: Beck.
 • Heinrich, A.(2010).The formal political system in Azerbaijan and Kazakhstan: a back­ground study.Pobrane z: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-441356.
 • Heinrich, A.(2011).The Formal Political System in Azerbaijan.Caucasus Analytical Digest, 24.
 • Jasudowicz, T.(2011).Prawo do wolnych wyborów w byłych europejskich państwach socjalistycznych.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego,
 • Kamiński, I.(2015).Prawo do wolnych wyborów w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, XIII.
 • Konwencja O Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przyjęta 4.11.1950 r., Dz.U.1993, Nr 61 poz.284.
 • Postanowienie ETPC Masson p.Francji z 14.09.1999 r., nr skargi 41944/98.
 • Potocki, M.(2018).Jak sfałszować wybory? Środowe manipulacje w Azerbejdżanie świetnie to ilustrują.Pobrane z: https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artyk­uly/572552,wybory-prezydent-azerbejdzan-falszerstwo-analiza-matematyka.html.
 • Raport Freedom in the World 2019.Pobrane z: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/azerbaijan.
 • W.(2015).The European Convention on Human Rights: A Commentary.Oxford: Oxford University Press.
 • The Organisation for Security i Cooperation in Europe, Office for Democratic Institu­tions i Human Rights (OSCE/ODIHR), Election Observation Mission, Final Report on the Parliamentary Elections of 7 November 2010 (Warsaw, 25 January 2011).
 • Wyrok ETPC Abil p.Azerbejdżanowi z 21.02.2012 r., nr skargi 16511/06.
 • Wyrok ETPC Adamsons p.Łotwie z 24.6.2008 r., nr skargi 3669/03.
 • Wyrok ETPC Annagi Hajibeyli p.Azerbejdżanowi z 22.10.2015 r., nr skargi 2204/11.
 • Wyrok ETPC Antonenko p.Rosji z 23.05.2006 r., nr skargi 42482/02.
 • Wyrok ETPC Aslan Ismayilov i Inni p.Azerbejdżanowi z 13.04.2017 r., nr skargi 20411/11 20443/11 24070/11.
 • Wyrok ETPC Atakishi p.Azerbejdżanowi z 28.02.2012 r., nr skargi 18469/06.
 • Wyrok ETPC Bagirov i Inni p.Azerbejdżanowi z 17.12.2015 r., nr skargi 17356/11 30504/11 31959/11.
 • Wyrok ETPC Gahramanli i Inni p.Azerbejdżanowi z 8.10.2015 r., nr skargi 36503/11.
 • Wyrok ETPC Gasimli i Inni p.Azerbejdżanowi z 17.12.2015 r., nr skargi 25330/11 25340/11 25345/11.
 • Wyrok ETPC Gaya Aliyev i Inni p.Azerbejdżanowi z 16.06.2016 r., nr skargi 29781/11 29808/11 30372/11.
 • Wyrok ETPC Gitonas p.Grecji z 1.7.1997 r., nr skargi 18747/91, 19376/92, 19379/92, 28208/95 i 27755/95.
 • Wyrok ETPC Gruzińska Partia Pracy p.Gruzji z 8.07.2008 r., nr skargi 9103/04.
 • Wyrok ETPC Hajili p.Azerbejdżanowi z 10.01.2012 r., nr skargi 6984/06.
 • Wyrok ETPC Karimov p.Azerbejdżanowi z 25.09.2014 r., nr skargi 12535/06.
 • Wyrok ETPC Kerimli i Alibeyli p.Azerbejdżanowi z 10.01.2012 r., nr skargi 18475/06 22444/06.
 • Wyrok ETPC Kerimova p.Azerbejdżanowi z 30.09.2010 r., nr skargi 20799/06.
 • Wyrok ETPC Khanhuseyn Aliyev p.Azerbejdżanowi z 21.02.2012 r., nr skargi 19554/06,
 • Wyrok ETPC Khanhuseyn p.Azerbejdżanowi z 21.02.2012 r., nr skargi 19554/06.
 • Wyrok ETPC Kovach p.Ukrainie z 7.02.2008 r., nr skargi 39424/02.
 • Wyrok ETPC Krasnov i Skuratov p.Rosji z 19.07.2007, nr skargi 17864/04.
 • Wyrok ETPC Mammadli i Inni p.Azerbejdżanowi z 30.06.2016 r., nr skargi 2326/11 8055/11 25355/11.
 • Wyrok ETPC Mammadov p.Azerbejdżanowi (Nr 2) z 10.01.2012 r., nr skargi 4641/06.
 • Wyrok ETPC Mathieu-Mohin i Clerfayt p.Belgii z 2.03.1987 r., nr skargi 9267/81.
 • Wyrok ETPC Melnychenko p.Ukrainie z 19.10.2004 r., nr skargi 17707/02.
 • Wyrok ETPC Namat Aliyev p.Azerbejdżanowi z 8.04.2010 r., nr skargi 18705/06.
 • Wyrok ETPC Podkolzina p.Łotwie z 9.04.2002 r., nr skargi 46726/99.
 • Wyrok ETPC Russian Conservative Party of Entrepreneurs i inni p.Rosji z 11.01.2007 r., nr skargi 55066/00 i 55638/00.
 • Wyrok ETPC Samadbayli i Inni p.Azerbejdżanowi z 13.04.2017 r., nr skargi 36821/11 37656/11 37661/11.
 • Wyrok ETPC Sejdić i Finci p.Bośni i Hercegowinie z 22.12.2009 r., nr skargi 27996/06 i 34836/06.
 • Wyrok ETPC Seyidzade p.Azerbejdżanowi z 3.12.2009 r., nr skargi 37700/05.
 • Wyrok ETPC Shukurov p.Azerbejdżanowi z 27.10.2016 r., nr skargi 37614/11.
 • Wyrok ETPC Soltanov i Inni p.Azerbejdżanowi z 16.06.2016 r., nr skargi 30362/11 30581/11 30728/11.
 • Wyrok ETPC Tahirov p.Azerbejdżanowi z 11.06.2015 r., nr skargi 31953/11.
 • Wyrok ETPC Tanase p.Mołdawii z 19.11.2008 r., nr skargi 7/08.
 • Wyrok ETPC Vugar Aliyev i Inni p.Azerbejdżanowi z 17.12.2015 r., nr skargi 24853/11 28465/11 28502/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Orujov p.Azerbejdżanowi z 26.07.2011 r., nr skargi 4508/06,.
 • Wyrok ETPC w sprawie Petkov i inni p.Bułgarii z 11.06.2009 r., nr skargi 77568/01.
 • Wyrok ETPC w sprawie Sarukhanyan p.Armenii z 27.05.2008 r., nr skargi 38978/03.
 • Wyrok ETPC w sprawie Seyidzade p.Azerbejdżanowi z 9.12.2009 r., nr skargi 37000/05.
 • Wyrok ETPC w sprawie Żdanoka p.Łotwie z 16.03.2006 r., nr skargi 58278/00.
 • Wyrok ETPC Yumak i Sadak p.Turcji z 8.07.2008 r., nr skargi 10226/03.
 • Wyrok ETPC Zjednoczona Komunistyczna Partia Turcji i Inni p.Turcji z 30.01.1998 r., nr skargi19392/92.
 • Zbrojewska M.(2009).Glosa do wyroku ETPCz z dnia 24 czerwca 2008 r.w sprawie Adamsons p.Łotwie (nr skargi 3669/03), Przegląd Sejmowy, 3.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart