Author: Katarzyna Wierak
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 35-47
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.03
PDF: apsp/66/apsp6603.pdf

Medialny obraz polityka to, w dobie dzisiejszych kampanii wyborczych, istotne zagadnienie warte dokładnej analizy. Prezentowane w mediach wizerunki polityczne są często przedstawiane w sposób stronniczy, nierzadko subiektywny, powodując tym samym przekłamanie rzeczywistości. W artykule dokonano analizy tekstów publicystycznych zamieszczonych w tygodniku opinii „Newsweek” w czasie trwania kampanii prezydenckiej w 2015 r. Celem badania było ukazanie prezentowanych medialnych obrazów polityków oraz wskazanie na ich charakter, przy założeniu stronniczości przekazu medialnego.

MEDIA VIEW OF POLITICIAN IN NEWSWEEK MAGAZINE BASED ON PRESIDENTIAL CAMPAIGN IN 2015 IN POLAND

Politician media image is a very significant issue worth to analyze, especially when it comes to election campaign period. In mass media we can observe partial political images, more often subjective, which is responsible for mangling the reality. The paper contains an analysis of journalistic articles from weekly newspaper „Newsweek” during the presidential campaign in 2015. The main goal of this paper is to indicate media images of the candidates and show their main attributes, remembering of partial context of the media news.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bartmiński, J., Tokarski R. (1986). Językowy obraz świata a spójność tekstu. W: T. Dobrzyńska, E. Janus (red.). Teoria tekstu. Wrocław.
 • Cichosz, M. (2004). Wizerunek politycznego lidera. W: M. Jeziński (red.). Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Cwalina, W. (2000). Telewizyjna reklama polityczna. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Fleischer, M. (2005). Media w perspektywie konstruktywizmu. Kultura i Komunikacja, 1-2, 10-33.
 • Fleischer, M. (2000). Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu. W: A. Dąbrowska, J. Anusiewicz (red.). Język a kultura, t. 13. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Grzegorczykowa, R. (1990). Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hołdys, Z. (2015). Pamięć rybki. Newsweek, 21, 54.
 • Instytut Monitorowania Mediów (2015). Pobrane z: https://www.imm.com.pl/immnajbardziej-opiniotworcze-media-w-2015-roku-glownym-tematem-wyboryprezydenckie-i-parlamentarne-oraz-rzeczywistosc-powyborcza/.
 • Jeziński, M. (2005). Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej. W: B. Dobek-Ostrowska (red.). Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kalukin, R. (2015a). Cyrk polityczny. Newsweek, 14, 18-20.
 • Kalukin, R. (2015b). Pan nikt i wkurzeni. Newsweek, 17, 26-28.
 • Kalukin, R. (2015c). Wszyscy ludzie prezydenta?. Newsweek, 16, 40-43.
 • Kalukin, R. (2015d). Ten w skórze jest nasz!. Newsweek, 21, 32-34.
 • Kalukin, R. (2015e). Co zrobić z tą wygraną. Newsweek, 20, 6-10.
 • Kasińska-Metryka A. (2006). Wizerunek kandydata na prezydenta - polityczna poprawność kontra marketingowe wyzwania. Athenaeum Political Science, 14-15, 157-168.
 • Kępa-Figura, D., Nowak, P. (2006). Językowy obraz świata a medialny obraz świata. Zeszyty Prasoznawcze, 1-2, 51-62.
 • Kolczyński, M. (2008). Strategie komunikowania politycznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Krzymowski, M. (2015a). Połowa Hofmana. Newsweek, 18, 30-33.
 • Krzymowski, M. (2015b). Gilotyna prezesa. Newsweek, 19, 20-22.
 • Krzymowski, M. (2015c). Rzuty karne. Newsweek, 21, 26-31.
 • Lippmann, W. Public Opinion. Pobrane z: https://wwnorton.com/college/history/america-essential-learning/docs/WLippmann-Public_Opinion-1922.pdf.
 • Lis, T. (2015a). Najprostszy wybór w życiu. Newsweek, 21, 4-5.
 • Lis, T. (2015b). Kandydat na posyłki. Newsweek, 14, 2.
 • Lis, T. (2015c). Koty popełniają seppuku. Newsweek, 15, 2.
 • Lis, T. (2015d). Finał ligi bez mistrzów. Newsweek, 20, 2-3.
 • Lis, T. (2015e). Ta następna niedziela. Newsweek, 19, 2-3.
 • Maguś, W. (2014). Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • McQuail, D. (1992). Media Performance: Mass Communication and the Public Interest. London-Newbury Park: Sage Publications.
 • Michalski, C. (2015). Eurostraszak Dudy. Newsweek, 14, 22-25.
 • Meller, M. (2015a). Święta felietonowej grozy. Newsweek, 14, 44.
 • Meller, M. (2015b). Pomidor. Newsweek, 20, 20.
 • Meller, M. (2015c). Moja Polska radykalna. Newsweek, 15, 37.
 • Molga, T. (2015). Człowiek ze zdjęcia. Kariera Piotra P., którego przypadkowy uścisk ręki ma rozłożyć kampanię Bronisława Komorowskiego. Pobrane z: https://natemat.pl/137621,czlowiek-ze-zdjecia-kariera-piotra-p-ktorego-przypadkowy-uscisk-rekima-rozlozyc-kampanie-bronislawa-komorowskiego.
 • Ogonowska, A. (2003). Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”.
 • Państwowa Komisja Wyborcza (2015). Pobrane z: https://prezydent2015.pkw.gov.pl/komitety/17_Komitet_Wyborczy_Kandydata_na_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_Andrzeja_Dudy.
 • Państwowa Komisja Wyborcza (2015). Pobrane z: https://prezydent2015.pkw.gov.pl/kalendarz_wyborczy.
 • Państwowa Komisja Wyborcza (2015). Pobrane z: https://prezydent2015.pkw.gov.pl/306_Kandydaci.
 • Państwowa Komisja Wyborcza (2015). Pobrane z: https://prezydent2015.pkw.gov.pl/kalendarz_wyborczy.
 • Pawlicka, A. (2015a). Politycy i wentyle. Newsweek, 20, 17-19.
 • Pawlicka, A. (2015b). Pan nikt i ręka w nocniku. Newsweek, 21, 21-25.
 • Pawlicka, A. (2015c). Partie robią z Polaków idiotów. Newsweek, 16, 34-37.
 • Pluzińska, E. (2015). Pobrane z: https://www.infor.pl/prawo/wybory/wybory-prezydenckie-2015/694602,Wybory-prezydenckie-2015-jak-zostac-prezydentem-w-RP.html.
 • Ptaszek, G. (2015). Jak badać medialny obraz świata? W: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.). Współczesne media. Medialny obraz świata. Zagadnienia teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Reeves, B., Nass C. (2000). Media i ludzie, tłum. H. Szczerkowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Stephan, W. G., Stephan C. W. (2003). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Szalkiewicz, W. K. (2008). Kandydat. Jak wygrać wybory, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Szmyd, J. (2012). Medialny obraz rzeczywistości jako główna orientacja poznawcza i praktyczna w świecie. W: K. Pokorna-Ignatowicz (red.). Medialny obraz rodziny i płci, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Wybory prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Pierwsze głosowanie (2015). Pobrane z: https://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierwsze_glosowanie.
 • Zaręba, A. (2011). Wizerunek polityka w III RP: kreacja instrumentarium, kompetencje komunikacyjne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart