Author: Marcin Zaborski
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 87-100
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.06
PDF: apsp/66/apsp6606.pdf

Autor przedstawia genezę i analizuje symbolikę Memoriału Ofiar Komunizmu w Tallinie. Skupia się na założeniach koncepcyjnych przyjętych przez jego autorów, ale też bierze pod uwagę dokonywane później interpretacje przesłania monumentu. Przywołuje wydarzenia, do których odnosi się to miejsce pamięci. Opisuje okres sowieckiej okupacji Estonii i przedstawia bilans dokonywanych w tamtym czasie represji - masowych aresztowań, potajemnych egzekucji, deportacji ludności i brutalnej kolektywizacji rolnictwa. Tak zarysowany kontekst historyczny pozwala lepiej zrozumieć znaczenie opisywanego pomnika i jego miejsce na mapie pamięci współczesnej Estonii. Autor zwraca jednocześnie uwagę, że talliński pomnik stanowi istotny element nie tylko estońskiej, ale też - szerzej - europejskiej pamięci o ofiarach stalinizmu i komunizmu.

MEMORIAL TO THE VICTIMS OF COMMUNISM IN ESTONIA: THE SIGNIFICANCE OF THE MONUMENT

The author presents a genesis and analyzes the symbolism of the Memorial to the Victims of Communism in Tallinn. It focuses on conceptual assumptions adopted by its authors, but also takes into account later interpretations of the monument’s message. It recalls historical events the memorial site relates to. It describes the period of the Soviet occupation of Estonia and presents the balance of repressions made at that time - mass arrests, secret executions, deportations of people, and brutal collectivization of agriculture. The historical context outlined in such way allows for a better understanding of significance of the monument in question and its place on the memory map of contemporary Estonia. The author also notes that Tallinn’s monument is an important element of not only Estonian, but also - more broadly - of the European memory of the victims of Stalinism and Communism.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart