Author: Paweł Bielawski
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 138-149
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.09
PDF: apsp/66/apsp6609.pdf

Tematem artykułu są prawa człowieka w perspektywie Europejskiej Nowej Prawicy (ENP). Alain de Benoist (główny ideolog) uważa, że prawa człowieka stały się religią obywatelską Zachodu, która zastąpiła chrześcijaństwo w zlaicyzowanej przestrzeni publicznej, stając się głównym, ideologicznych punktem odniesienia Zachodu. Artykuł omawia chrześcijańską genezę praw człowieka i krytykę praw człowieka z punktu widzenia ENP. A. de Benoist argumentuje, iż prawa człowieka są de facto bronią ideologiczną Zachodu, służącą do symbolicznego zdominowania niezachodnich państw.

HUMAN RIGHTS – CIVIC RELIGION OF THE WEST: PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN NEW RIGHT

The topic of the article are human rights in the perspective of the European New Right (ENR). Alain de Benoist (main ideologist of the movement) thinks that human rights became the civic religion of the West that replaced Christianity in the public sphere, becoming the main ideological reference point of the West. The article outlines the Christian genesis of human rights and the critique of human rights, from the standpoint of ENR ideology. Alain de Benoist argues that human rights are in fact an ideological weapon of the West whose aim is to dominate non-Western countries through symbolic power.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart