Author: Paweł Hanczewski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 150-170
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.10
PDF: apsp/66/apsp6610.pdf

W XVIII wieku jeden z najczęściej dyskutowanych w Europie problemów z zakresu bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych dotyczył sposobów utrzymania pokoju. Dominowały trzy koncepcje: wiecznego pokoju, wojny sprawiedliwej oraz równowagi sił. Ważny głos w tej dyskusji zajął wybitny brytyjski myśliciel i polityk, Edmund Burke. Mimo że koncentrował on uwagę na sprawach wewnętrznych Wielkiej Brytanii i jej imperium, przez całą karierę publiczną interesował się też sytuacją na kontynencie europejskim. W przeciwieństwie do Rousseau, Kanta czy Vattela, połączył on wybrane elementy wszystkich trzech koncepcji. Przedstawił oryginalny pomysł na utrzymanie pokoju opartego na równowadze sił, prawie międzynarodowym i wspólnocie wartości łączących państwa europejskie, a wyrastających z dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

EDMUND BURKE: EUROPEAN SECURITY AND PEACE

Over the course of the 18th century one of the most hotly debated issues in international politics concerned the means of preserving the general peace of Europe. There were three main concepts of how to achieve this aim: perpetual peace, just war, and the balance of power. One of the most interesting voices in the entire debate belonged to Edmund Burke. Despite the fact that Burke concentrated most of his attention on the internal situation of Britain and Britain’s colonial possessions, he was also throughout his entire public career deeply interested in European politics. Unlike Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant or Emer de Vattel, Burke combined certain elements of the above concepts. He formulated an original idea of European peace based on the balance of power, international law and cultural values derived from a common European heritage.

BIBLIOGRAFIA:

 • Anderson, M.S. (1993). The Rise of Modern Diplomacy 1450-1919. London: Longman.
 • Archibugi, D. (1992). Models of International Organization in Perpetual Peace Projects. Review of International Studies, 18, 295-317.
 • Armitage, D. (2012). Foundations of Modern International Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Blaszke, M. (2016). De Saint-Pierre - Projekt wiecznego pokoju w Europie. Filo - Sofija, 35, 95-109.
 • Boucher, D. (1991). The Character of the History of Philosophy of International Relations and the Case of Edmund Burke. Review of International Studies, 2, 127-148.
 • Boucher, D. (1998). Political Theories of International Relations. From Thucydides to the Present. Oxford: Oxford University Press.
 • Bourke, R. (2012). Burke, Enlightenment and Romanticism. W: D. Dwan, C.J. Insole (red.). The Cambridge Companion to Edmund Burke. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bourke, R. (2015). Empire & Revolution. The Political Life of Edmund Burke. Princeton: Princeton University Press.
 • Buchner, W. (2017). Ład utracony. Szkice z historii myśli politycznej. Kraków: Wydawnictwo Arcana.
 • Burke, E. (1981). Policy of Making Conquests for the Mahometans. W: P.J. Marshall, W.B. Todd (red.). The Writings and Speeches of Edmund Burke, Vol. 5: India: Madras and Bengal: 1774-1785. Oxford: Clarendon Press.
 • Burke, E. (1989). Letter to a Member of the National Assembly. W: L.G. Mitchell, W.B. Todd (red.). The Writings and Speeches of Edmund Burke, Vol. 8: The French revolution: 1790-1794. Oxford: Clarendon Press.
 • Burke, E. (1991). First Letter on a Regicide Peace 1796. W: R.B. McDowell, W.B. Todd (red.). The Writings and Speeches of Edmund Burke, Vol. 9: The Revolutionary War, 1794-1797; II: Ireland. Oxford: Clarendon Press.
 • Burke, E. (1991). Second Letter on a Regicide Peace 1796. W: R.B. McDowell, W.B. Todd (red.). The Writings and Speeches of Edmund Burke, Vol. 9: The Revolutionary War, 1794- 1797; II: Ireland. Oxford: Clarendon Press.
 • Burke, E. (1991). Third Letter on a Regicide Peace 1797. W: R.B. McDowell, W.B. Todd (red.). The Writings and Speeches of Edmund Burke, Vol. 9: The Revolutionary War, 1794-1797; II: Ireland. Oxford: Clarendon Press.
 • Burke, E. (1991).Thoughts on French Affairs 1791. W: L.G. Mitchell, W.B. Todd (red.). The Writings and Speeches of Edmund Burke, Vol. 8: The French Revolution: 1790-1794. Oxford: Clarendon Press.
 • Burke, E. (1994). Rozważania o rewolucji we Francji. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Burke, E. (2012). O duchu i naturze rewolucji. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Butterfield, H. (1966). The Balance of Power. W: H. Butterfield, M. Wight (red.). Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of International Politics. London: George Allen & Uniwin.
 • Clark, J.C.D. (2007). The Enlightenment, Religion and Edmund Burke. Studies in Burke and His Time, 21, 9-38.
 • Cobban, A., Smith, R.A. (red.). (1967). The Correspondence of Edmund Burke. Volume VI July 1789-December 1791. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fidler, D.P., Welsh, J.M. (1999). Empire and Community. Edmund Burke’s Writings and Speeches on International relations. Boulder: Westview Press.
 • Fuller, J.F.C. (1972). The Conduct of War 1789-1961. London: Eyre Methuen.
 • Grobis, J. (2003). Dezyderat czy warunek? Formułowanie teoretycznych podstaw „równowagi sił” czasów nowożytnych. Przegląd Nauk Historycznych, 2(4), 29-65.
 • Hampsher-Monk, I. (2005). Edmund Burke’s Changing Justification for Intervention. The Historical Journal, 1, 65-100.
 • Hanczewski, P. (2017). Stare i nowe problemy z Edmundem Burkiem. Kwartalnik Historyczny, 3, 569-590.
 • Hanczewski, P. (2018). “When Liberty and Order Kiss”: Edmund Burke and the History Articles in the Annual Register. Studies in Burke and His Time, 27, 56-86.
 • Harle, V. (1990). Burke the International Theorist - or the War of the Sons of Light and the Sons of Darkness. W: V. Harle (red.). European Values in International Relations. London: Pinter Publishers.
 • Hassner, P. (2013). Sovereignty, Morality, and History: The Problematic Legitimization of Force in Rousseau, Kant, and Hegel. W: S. Recchia, J. M. Welsh (red.). Just and Unjust Military Intervention. European Thinkers from Vitoria to Mill. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hurrell, A. (1996). Vattel: Pluralism and Its Limits. W: I. Clark, I.B. Neumann (red.). Classical Theories of International Relations. London: Macmillan Press.
 • Johnson, J.T. (1987). The Quest for Peace. Three Moral Traditions in Western Cultural History. Princeton: Princeton University Press.
 • Johnson, J.T. (2011). Ethics and the Use of Force. Just War in Historical Perspective. Farnham: Ashgate Publishing Limited.
 • Kant, I. (2011). Metafizyka moralności. W: W. Włoch (red.). Immanuel Kant. Dzieła zebrane. Tom V. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Keller, A. (2006). Justice, Peace and History: A Reappraisal. W: P. Allan, A. Keller (red.). What is a Just Peace?. Oxford: Oxford University Press.
 • Lock, F.P. (2006). Edmund Burke, Volume II: 1784-1797. Oxford: Oxford University Press.
 • Marshall, P.J., Woods, J.A. (red.). (1968). The Correspondence of Edmund Burke. Volume VII January 1792-August 1794. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Marulewska, K. (2005). Idea “wiecznego pokoju” Kanta a współczesny porządek międzynarodowy. Dialogi Polityczne, 5-6, 173-185.
 • McKay, D., Scott, H.M. (1983). The Rise of the Great Powers 1648-1815. London: Longman.
 • O’Neill, D.I. (2016). Edmund Burke and the Conservative Logic of Empire. Berkeley: University of California Press.
 • Pincus, S. (1995). The English debate over universal monarchy. W: J. Robertson (red.). A Union for Empire. Political Thought and the British Union of 1707. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pitts, J. (2013). Intervention and sovereign equality: legacies of Vattel. W: S. Recchia, J. M. Welsh (red.). Just and Unjust Military Intervention. European Thinkers from Vitoria to Mill. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Robertson, J. (1993). Universal Monarchy and the Liberties of Europe: David Hume’s Critique of an English Whig Doctrine. W: N. Phillipson, Q. Skinner (red.). Political Discourse in Early Modern Britain. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ruddy, F.S. (1969). International Law and the Enlightenment: Vattel and The 18th Century. The International Lawyer, 4, 839-858.
 • Serejski, H. (2009). Europa a rozbiory Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sheehan, M. (1996). The Balance of Power. History and Theory. London: Routledge.
 • Souleyman, E.V. (1941). The Vision of World Peace in Seventeenth and Eighteenth-Century France. Port Washington: Kennikat Press.
 • Sutherland, L.S. (red.). (1960). The Correspondence of Edmund Burke. Volume II July 1768-June 1774. Cambridge: Cambridge University Press.
 • The Annual Register, For the Year 1759. (1759).
 • The Annual Register, For the Year 1761. (1761).
 • The Annual Register, For the Year 1762. (1762).
 • The Annual Register, For the Year 1763. (1763).
 • The Annual Register, For the Year 1764. (1764).
 • The Annual Register, For the Year 1766. (1766).
 • The Annual Register, For the Year 1772. (1772).
 • The Annual Register, Of the Year 1760. (1760).
 • Tuck, R. (2001). The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from Grotius and Kant. Oxford: Oxford University Press.
 • Vattel, E. (1958). Prawo narodów. T. I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Vincent, R.J. (1984). Edmund Burke and the Theory of International Relations. Review of International Studies, 3, 205-218.
 • Welsh, J.M. (1995). Edmund Burke and International Relations. The Commonwealth of Europe and the Crusade against the French Revolution. Basingstoke: Macmillan.
 • Welsh, J.M. (1996). Edmund Burke and the Commonwealth of Europe: The Cultural Bases of International Order. W: I. Clark, I.B. Neumann (red.). Classical Theories of International Relations. London: Macmillan Press.
 • Welsh, J.M. (2013). Edmund Burke and Intervention: Empire and Neighborhood. W: S. Recchia, J.M. Welsh (red.). Just and Unjust Military Intervention. European Thinkers from Vitoria to Mill. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wight, M. (1966). The Balance of Power. W: H. Butterfield, M. Wight (red.). Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of International Politics. London: George Allen & Uniwin.
 • Wight, M. (1966). Why is there no International Theory? W: H. Butterfield, M. Wight (red.). Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of International Politics. London: George Allen & Uniwin.
 • Williams, H., Booth, K. (1996). Kant: Theorist Beyond Limits. W: I. Clark, I.B. Neumann (red.). Classical Theories of International Relations. London: Macmillan Press.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart