Author: Szymon Pawłowski
Institution: University of Cardinal Stefan Wyszyński
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 36-47
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.67.03
PDF: apsp/67/apsp6703.pdf

The purpose of the article is to present a proposal to amend the Basic Law and to indicate its close connection with the nature of the political (system) decision. The amendment to the Basic Law may be extended or limited. Possible legal constructions were carried out in the article. This would determine the conditions of Poland’s participation in the euro area, which are acceptable from the Polish constitution’s point of view.

UCZESTNICTWO W UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ A KONSTYTUCJA RP

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji zmiany ustawy zasadniczej i wskazanie na jej ścisłe powiązanie z charakterem politycznej (ustrojowej) decyzji. Nowelizacja ustawy zasadniczej może bowiem być rozbudowana albo mieć charakter ograniczony. W artykule przeprowadzono możliwe konstrukcje prawne, które z kolei rozstrzygałyby o dopuszczalnych – z punktu widzenia polskiej konstytucji – warunkach uczestnictwa Polski w strefie euro.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart