Author: Justyna Łapaj-Kucharska
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 51-71
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.67.04
PDF: apsp/67/apsp6704.pdf

Venezuela, which is the country with the largest documented oil reserves in the world, has been plunged into a political, economic and social crisis for several years, struggling with recession and multi-digit inflation. In the second half of the second decade of the 21st century, the country’s economic and political situation deteriorated. Over a million Venezuelans have already migrated from their country, where there is a lack of basic everyday products, including food, medicines and hygiene products. In relation to this state, part of a discussion is not only the political or economic crisis, but also the humanitarian one. Venezuela’s internal problems also affect security throughout the Latin American region. International institutions and regional organizations are trying to undertake activities aimed at ending the dictatorial rule of President Nicolás Maduro and restoring the country’s democracy and the rule of law.

POLITYCZNE I SPOŁECZNE PROBLEMY W WENEZUELI W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU

Wenezuela, która jest państwem posiadającym największe udokumentowane złoża ropy naftowej na świecie, już od kilku lat pogrążona jest w kryzysie politycznym, gospodarczym i społecznym, a także zmaga się z recesją oraz z wielocyfrową inflacją. W drugiej połowie drugiej dekady XXI wieku sytuacja gospodarcza i polityczna tego kraju uległa pogorszeniu. Już ponad milion Wenezuelczyków wyemigrowało z kraju, w którym brakuje podstawowych produktów codziennego użytku, w tym żywności, lekarstw czy środków higienicznych. W odniesieniu do tego państwa mówi się obecnie nie tylko o kryzysie politycznym i gospodarczym, ale także humanitarnym. Problemy wewnętrzne Wenezueli mają także wpływ na bezpieczeństwo w całym regionie latynoamerykańskim. Międzynarodowe instytucje i organizacje regionalne starają się podejmować działania, które mają na celu zakończenie dyktatorskich rządów prezydenta Nicolása Maduro oraz przywrócenie w kraju demokracji i praworządności.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart