Author: Radosław Kubicki
Institution: Jan Kochanowski University in Kielce
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 99-120
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.68.08
PDF: apsp/68/apsp6808.pdf

The purpose of the article is to determine what is the contemporary attitude of the most important Polish parliamentary parties to John Paul II, which was done by examining the frequency of referring to and commemorating the person of the pope by individual political parties. In order to achieve the established objective, the activity of individual clubs, circles, MPs and senators in the Polish parliament was analyzed. Furthermore, the analysis of program documents and press organs of Polish political parties was carried out. Studies have shown that the greatest contribution to the commemoration and promotion of a deceased pope in Poland is made by the Law and Justice. The Polish People’s Party also refers to John Paul II in public, but rarely does it in official program documents. Occasionally, and more rarely recently, the pope is also referred to by the Civic Platform. In contrast, politicians from the Democratic Left Alliance usually do not refer to John Paul II, but they respect him as a great Pole and spiritual leader.

STOSUNEK I ODWOŁYWANIE SIĘ DO OSOBY PAPIEŻA JANA PAWŁA II POLSKICH PARTII PARLAMENTARNYCH W LATACH 2005–2019 ZE SZCZEGÓLNYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ I PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ

Celem artykułu jest określenie współczesnego stosunku najważniejszych polskich partii parlamentarnych do Jana Pawła II, co zostało dokonane poprzez zbadanie częstotliwości odwoływania się do osoby papieża i upamiętniania go przez poszczególne ugrupowania polityczne. W celu realizacji założonego celu dokonano analizy aktywności poszczególnych klubów, kół, posłów i senatorów w polskim parlamencie oraz analizy dokumentów programowych i organów prasowych polskich partii politycznych. Badania wykazały, że największy wkład w upamiętnianie i propagowanie w Polsce osoby zmarłego papieża wnosi Prawo i Sprawiedliwość. Do Jana Pawła II odwołuje się na forum publicznym również Polskie Stronnictwo Ludowe, ale rzadko robi to w oficjalnych dokumentach programowych. Okazjonalnie, a ostatnio coraz rzadziej, papieża przywołuje też Platforma Obywatelska. Natomiast politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej zazwyczaj nie odwołują się do Jana Pawła II, ale szanują go jako wielkiego Polaka i przywódcę duchowego.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bardzo liczę na ruch ludowy (2005). Wiadomości Wyborcze, 2, 2.
 • Cimoszewicz, W. (2005). Oświadczenie marszałka Sejmu RP. Kronika Sejmowa, 103, 11.
 • Deklaracja wyborcza Lecha Kaczyń Silny Prezydent – uczciwa Polska (2007). In: I. Słodkowska, & M. Dołbakowska (eds.). Wybory prezydenckie 2005. Programy kandydatow (pp. 103–112). Warszawa: Instytut Studiow Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Dziennik Ustaw (2005a). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, No. 54, item 482.
 • Dziennik Ustaw (2005b). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy pracownikow urzędow administracji rządowej, No. 56, item 490.
 • Dziennik Ustaw (2005c). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II, No. 155, item 1296.
 • eKAI (2006, April 3). Polska w rocznicę śmierci Jana Pawła. Retrieved from: https://ekai.pl/polska-w-rocznice-smierci-jana-pawla/.
 • Foland, M. (2005). Wpływał na losy Polski. Rozmowa z posłem PSL Jozefem Zychem, wicemarszałkiem Sejmu. Zielony Sztandar, 16, 6–
 • Foland, M. (2005a). Kto chciał słuchać, ten słyszał. Rozmowa z Waldemarem Pawlakiem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zielony Sztandar, 16, 3.
 • Foland, M. (2005b). Wierni: Święty natychmiast, Kościoł: Chwilę Zielony Sztandar, 28, 5.
 • Foland, M. (2005c). Dzień papieski 2005. Zielony Sztandar, 42, 12–
 • Foland, M. (2006). Rocznica śmierci Ojca Świę Zielony Sztandar, 14, 2–3.
 • Hurkała, T. (2005). Stolica pożegnała najlepszego Ojca Polakow. Zielony Sztandar, 16, 12–
 • Hurkała, T. (2005a). Żegnali Pielgrzyma Pokoju. Zielony Sztandar, 16, 2–
 • Hurkała, T. (2005b). Polska miała w Jego sercu miejsce szczegolne. Rozmowa z Jarosławem Kalinowskim, przewodniczącym RN PSL. Zielony Sztandar, 16, 5.
 • Hurkała, T. (2005c). Mam nadzieję, że Jego słowa odmienią Rozmowa z Adamem Struzikiem, marszałkiem wojewodztwa mazowieckiego. Zielony Sztandar, 16, 8.
 • Jan Paweł II (1999). Przemowienie w parlamencie. Retrieved from: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/warszawa_1_11061999.html.
 • Komorowski, Z. (2005). Wielki czł Zielony Sztandar, 16, 7.
 • Kubicki, R. (2013). Przebieg kampanii i program Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach parlamentarnych w 2011 roku. Studia Humanistyczno-Społeczne, 7, 165–
 • Kubicki, R. (2015). Program i materiały wyborcze Polskiego Stronnictwa Ludowego z wyborow do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Studia Humanistyczno-Społeczne, 11, 155–
 • Kublik, A. (2005). Kwaśniewski: Na ile będziemy Mu wierni. Gazeta Wyborcza, 78, 12.
 • Maroń, G. (2014). Odwołania do osoby papieża Jana Pawła II w polskim prawodawstwie. Studia Prawnicze KUL, 3, 95–
 • Monitor Polski (2003). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. w 25-lecie Pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, No. 49, item 740.
 • Monitor Polski (2004). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Życia, No. 37, item 648.
 • Monitor Polski (2005a). Uchwała Nr 80/2005 Rady Ministrow z dnia 3 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, No. 19, item 307.
 • Monitor Polski (2005b). Stanowisko Rady Ministrow z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie wykorzystania 8 kwietnia 2005 r. jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych, No. 20, item 308.
 • Monitor Polski (2005c). Akt Oddania Hołdu Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2005 r., No. 21, item 311.
 • Monitor Polski (2006). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie pierwszej rocznicy śmierci Jego Świątobliwości Jana Pawła II, No. 24, item 266.
 • Monitor Polski (2007). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2007 r. w drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, No. 24, item 264.
 • Monitor Polski (2008). Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, No. 35, item 312.
 • Monitor Polski (2008a). Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, No. 82, item 720.
 • Monitor Polski (2008b). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, No. 80, item 699.
 • Monitor Polski (2009). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w 10. rocznicę wystąpienia Jana Pawła II w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, No. 39, item 593.
 • Monitor Polski (2009a). Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, No. 22, item 276.
 • Monitor Polski (2014). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II, item 297.
 • Monitor Polski (2014a). Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji, item 298.
 • Monitor Polski (2014b). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem ś Jana Pawła II, item 1200.
 • Monitor Polski (2018). Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. w 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, item 951.
 • Monitor Polski (2019). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wolnych wyborow do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, item 463.
 • Monitor Polski (2019a). Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wolnych wyborow do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, item 470.
 • Monitor Polski (2019b). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. dotycząca 20. rocznicy wizyty Jego Świątobliwości Jana Pawła II w Sejmie i Senacie, item 586.
 • Monitor Polski (2019c). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, item 614.
 • Narodowy Dzień Życia (2006). Zielony Sztandar, 13, 11.
 • Pawlak, W. (2005). Zrozumieć dziedzictwo, ktore nam zostawił. Zielony Sztandar, 15, 3.
 • Piasecki, A.K. (2003). Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002. Zielona Gora: Akapit.
 • Platforma Obywatelska (2007). By żyło się Wszystkim! Warszawa: KW Platforma Obywatelska.
 • Pogrążeni w głębokim smutku z żalem żegnamy (2005). Zielony Sztandar, 15, 3.
 • Pogrążeni w głębokim smutku z żalem żegnamy (2005a). Zielony Sztandar, 16, 4.
 • Polskie Stronnictwo Ludowe (2007). Polska lepszych szans. Deklaracja ideowa. Nadzwyczajny IX Kongres PSL. Warszawa: Polskie Stronnictwo Ludowe.
 • Polskie Stronnictwo Ludowe (2008). Dokumenty programowe X Kongresu PSL. Warszawa: Polskie Stronnictwo Ludowe.
 • Prawo i Sprawiedliwość (2005). IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Warszawa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
 • Prawo i Sprawiedliwość (2005a). Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie. Warszawa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
 • Prawo i Sprawiedliwość (2009). Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Krakow: Prawo i Sprawiedliwość.
 • Prawo i Sprawiedliwość (2011). Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Warszawa: KW Prawo i Sprawiedliwość.
 • Prawo i Sprawiedliwość (2014). Zdrowie, praca, rodzina. Warszawa: Prawo i Sprawiedliwość.
 • Prawo i Sprawiedliwość (2019). Polski model państwa dobrobytu. Warszawa: KW Prawo i Sprawiedliwość.
 • Prezydium Partii Samoobrona RP (2005). Koncepcja „Trzeciej Drogi” w dokumentach programowych Samoobrony RP. Retrieved from: http://www.samoobrona.org.pl/pages/01.Program/index.php?document=468.html.
 • Radomski, G. (2009). Recepcja myśli Jana Pawła II w koncepcjach wspołczesnego ruchu narodowego w Polsce. In: K. Kalinowska, B. Brodzińska, & M. Zamojska (eds.). Jan Paweł II i Europa (pp. 149–157). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2005). Druk nr 4261. Senacki projekt ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2005a). Sprawozdanie stenograficzne ze 108. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 26, 27, 28 i 29 lipca 2005 r. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2005b). Głosowanie nr 6 – posiedzenie 108. dnia 27-07-2005, godz. 17:05. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&108&6.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2005c). Głosowanie nr 6 – posiedzenie 108. dnia 27-07-2005, godz. 17:06. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&108&6.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2006). Druk nr 415. Projekt uchwały w sprawie pierwszej rocznicy śmierci Jego Świątobliwości Jana Pawła II.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2006a). Sprawozdanie stenograficzne z 14. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22, 23 i 24 marca 2006 r. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2007). Sprawozdanie stenograficzne z 38. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 marca 2007 r. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2008). Druk nr 1144. Projekt uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2008a). Sprawozdanie stenograficzne z 25. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 października 2008 r. (trzeci dzień obrad). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2009). Druk nr 2053. Projekt uchwały w 10. rocznicę wystąpienia Jana Pawła II w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2009a). Sprawozdanie stenograficzne z 43. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 czerwca 2009 r. (pierwszy dzień obrad). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2011). Druk nr 4190. Projekt uchwały w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2014). Druk nr 2321. Projekt uchwały w sprawie uczczenia papieża bł. Jana Pawła II w dniu jego kanonizacji.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2014a). Sprawozdanie stenograficzne z 66. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r. (pierwszy dzień obrad). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2014b). Głosowanie nr 4 na 66. posiedzeniu Sejmu dnia 24-04-2014 r. o godz. 13:18:57. Retrieved from: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=66&NrGlosowania=4.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2014c). Druk nr 1861. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem ś Jana Pawła II.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2014d). Druk nr 2931. Sprawozdanie Komisji i Środkow Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem ś Jana Pawła II (druk nr 1861).
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2014e). Sprawozdanie stenograficzne z 81. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 grudnia 2014 r. (trzeci dzień obrad). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2014f). Głosowanie nr 30 na 81. posiedzeniu Sejmu dnia 05-12-2014 r. o godz. 11:04:58. Retrieved from: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=81&nrglosowania=30.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2019). Druk nr 3465. Projekt uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2019a). Sprawozdanie stenograficzne z 81. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 maja 2019 r. (drugi dzień obrad). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2019b). Sprawozdanie stenograficzne z 82. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 czerwca 2019 r. (pierwszy dzień obrad). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2019c). Druk nr 3511. Projekt uchwały dotyczącej 20. rocznicy wizyty Jego Świętobliwości Jana Pawła II w Sejmie i Senacie.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2019d). Druk nr 3207. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Karola Wojtyły.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2019e). Druk nr 3417. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ś Jana Pawła II.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2019f). Sprawozdanie stenograficzne z 82. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 czerwca 2019 r. (drugi dzień obrad). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2019g). Głosowanie nr 63 na 82. posiedzeniu Sejmu dnia 13-06-2019 r. o godz. 21:39:32. Retrieved from: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=82&NrGlosowania=63.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2002). Druk nr 308. Projekt ustawy o ustanowieniu dnia 16 października dniem Ojca Świętego Jana Pawła II.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2003). Sprawozdanie stenograficzne z 36. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19 i 20 marca 2003 r. Warszawa: Senat RP.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2005). Druk nr 930. Projekt ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2005a). Sprawozdanie stenograficzne z 84. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 29 czerwca i 1 lipca 2005 r. Warszawa: Senat RP.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2008). Druk nr 104. Projekt uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2008a). Sprawozdanie stenograficzne z 10. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 kwietnia 2008 r. Warszawa: Senat RP.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2008b). Druk nr 287. Projekt uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2008c). Sprawozdanie stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r. Warszawa: Senat RP.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2009). Druk nr 512. Projekt uchwały w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2009a). Sprawozdanie stenograficzne z 30. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r. Warszawa: Senat RP.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2011). 15 kwietnia 2011 r. Retrieved from: https://www.senat.gov.pl/diariusz/wydarzenia/art,1450,15-kwietnia-2011-r-.html.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2011a). 1 maja 2011 r. Retrieved from: https://www.senat.gov.pl/diariusz/wydarzenia/art,1455,1-maja-2011-r-.html.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2014). Druk nr 616. Projekt uchwały w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2014a). Sprawozdanie stenograficzne z 53. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r. Warszawa: Senat RP.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2018). Druk nr 936. Projekt uchwały w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2018a). Sprawozdanie stenograficzne z 65. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 26, 27 i 28 września 2018 r. Warszawa: Senat RP.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2019). Druk nr 1169. Projekt uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2019a). Sprawozdanie stenograficzne z 79. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24 i 28 maja 2019 r. Warszawa: Senat RP.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2019b). Druk nr 1311. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.
 • Stefaniuk, F.J. (2005). Szedł do ludzi. Zielony Sztandar, 17, 11.
 • Szydłowski, W.A. (2014). Nasz Święty Jan Paweł II – kanonizacja stulecia! Zielony Sztandar, 18, 7.
 • Tobie dam klucze Krolestwa (2005). Zielony Sztandar, 16, 1.
 • Uhlig, D. (2005, April 6). Znow przemowił w Sejmie. Gazeta Wyborcza, 81, 4.
 • Uroczyste Zgromadzenie Posłow i Senatorow 6 kwietnia 2005 r. (2005). Kronika Sejmowa, 103, 1–
 • Wąs, M., & Sterlingow, M. (2005). Wałęsa: Najważniejszy był dla Niego czł Gazeta Wyborcza, 78, 12.
 • Wojciechowski, J. (2005). Drugi Pontyfikat. Zielony Sztandar, 15, 3.
 • Wojciechowski, J. (2005a). Lekcja życia, lekcja umierania. Zielony Sztandar, 16, 10.
 • Wojciewski, J. (2010). 2 kwietnia – rocznica śmierci polskiego papieża. Tajemnice świętości Jana Pawła II. Zielony Sztandar, 14, 13.
 • Wojsko Polskie w orędziach Jana Pawła II (2005). Zielony Sztandar, 37, 15.
 • Wojtyła, J. (2015). Polityka łagodzenia emigracji zarobkowej w śląskiej perspektywie. In: P. Gliński (ed.). Myśląc Polska. Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy. Materiały konferencyjne (pp. 122–123). Katowice, 3–5 lipca 2015.
 • Wsiołkowski, M. (2010). Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II. Retrieved from: https://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-piata-rocznica-smierci-jana-pawla-ii,nId,877593.
 • Wszechnica Sejmowa. Witryna edukacyjna Kancelarii Sejmu (2007). Jan Paweł II w Sejmie. Retrieved from: http://poznaj.sejm.gov.pl/historia-sejmu/waznewydarzenia-w-sejmie/jan-pawel-ii-w-sejmie.html.
 • YouTube (2011). Jan Paweł II w Sejmie RP – 1/5. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=hSklMMZoFDU&t=111s.
 • Zielonka, A. (2005). Zstąp Duchu rzetelnej pracy i napełnij nas. Zielony Sztandar, 18, 2–
 • Żałobna msza narodowa (2005). Kronika Sejmowa, 103, 13.
 • Żegnaj Ojcze (2005). Zielony Sztandar, 15, 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart