Author: Kamila Sierzputowska
Institution: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 160-176
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.68.11
PDF: apsp/68/apsp6811.pdf

The text below is an attempt to describe circumstances of emerging and further phases of development of the Republic of Estonia with particular attention focused on geopolitical conditions of political, economic and social processes shaping the country and having impact on its international image. Depicting respective periods in the history of Estonia and conducting an analysis of the contemporary Republic of Estonia, the author of the article describes the way that this small Baltic state successfully made to become a modern digital state.

ESTOŃSKA DROGA DO PAŃSTWA CYFROWEGO. UWARUNKOWANIA ROZWOJU REPUBLIKI ESTONII

Tekst stanowi próbę zwrócenia uwagi na okoliczności powstania oraz kolejne etapy rozwoju Republiki Estonii, ze szczególnym uwzględnieniem geopolitycznych uwarunkowań procesów: politycznych, gospodarczych i społecznych, kształtujących kondycję tego kraju oraz wpływających na jego międzynarodowy wizerunek. Opisując poszczególne okresy w dziejach państwa estońskiego oraz dokonując analizy współczesnej Republiki Estonii, autorka artykułu stara się zobrazować drogę, jaką pokonał ten niewielki kraj bałtycki, by z sukcesem realizować formułę nowoczesnego państwa cyfrowego.

BIBLIOGRAFIA:

 • Areng, L. (2014). Lilliputian States in Digital Affairs and Cyber Security. The Tallin Papers. A NATO CCD COE Publication on Strategic Cyber Security, 4. Retrieved from: https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/TP_04.pdf.
 • Bazylow, L. (1985). Historia Rosji. Vol. 1 (pp. 131–140). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Davies, N. (2010). Zaginione krolestwa. Krakow: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.
 • Dzierżek, A. (2015, April 22). Cud technologiczny na połnocy Europy. Jak Estonia stała się internetową potęgą i państwem bez granic. Retrieved from: https://forsal.pl/artykuly/865849,cud-technologiczny-na-polnocy-europy-jak-estonia-stala-sieinternetowa-potega-i-panstwem-bez-granic.html.
 • Eesti Statistikaamet [Statistical Office of Estonia] (1995). Eesti rahvastik rahva-loenduste andmetel. Population of Estonia by Population Censuses. Vol. 1. Tallinn. Retrieved from: file:///Eesti%20rahvastik%20rahvaloenduste%20andmetel.%20I.%20Population%20of%20Estonia%20by%20Population%20Censuses%20(1).pdf.
 • Forycki, M. (2007). Wpływ wojen połnocnych na dzieje Europy w opiniach myślicieli francuskiego oś In: B. Dybaś, & A. Ziemlewska (eds.). Wojny połnocne w XVI–XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem (pp. 269–279). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Global Cybersecurity Exposure Index (CEI) (2020, June 2). By Joshua Frisby. Retrieved from: https://passwordmanagers.co/cybersecurity-exposure-index/.
 • Global Innovation Index (2020). S. Dutta, B. Lanvin, & S. Wunsch-Vincent (eds.). Who Will Finance Innovation? Ithaca, Fontainebleau, Geneva: Cornell University, INSEAD, WIPO. Retrieved from: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf.
 • Global Soft Power Index 2020. The World’s Most Comprehensive Research Study on Perception of Soft Power (2020). Retrieved from: https://brandirectory.com/globalsoftpower/download/brand-finance-global-soft-power-index-2020.pdf.
 • International Tax Competitiveness Index (2020). Tax Foundation. Finland. Retrieved from: https://tax-competition.org/finland.
 • Kore, J., Ainsaar, M., & Hendrikson, M. (1996). Prywatyzacja jako czynnik stratyfikacji społecznej w Estonii. In: W. Kosiedowski (ed.), Transformacja społeczno-gospodarcza postkomunistycznych państw bał Doświadczenia i perspektywy (pp. 140–141). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Laar, M. (2006). Estoński cud. Warszawa: Wydawnictwo ARWIL.
 • Lewandowski, J. (2001). Estonia. Warszawa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo TRIO.
 • Lewandowski, J. (2002). Historia Estonii. Wrocław–Warszawa–Krakow: Zakład Narodowy im. Ossoliń
 • Okas Ainso, S. (2018). The Story of BATUN – Baltic Appeal to the United Nations (1966–1991). [United States of America].
 • Pajur, A. (2012). Years of Parliamentarian Democracy. Retrieved from: http://www.estonica.org/en/History/1920-1939_The_Republic_of_Estonia_between_the_two_World_Wars/Years_of_parliamentarian_democracy/.
 • Piirimae, P. (2011). The Idea of “Yule Land”. Baltic Provinces or a Common Nordic Space? On the formation of Estonian Mental Geographies. Baltic Worlds, 4(4), 36–
 • Raun, T.U. (2001). Estonia and the Estonians (2nd ). Stanford, CA: Hoover Institution Press, Stanford University.
 • Roman, W.K. (2010). Polityka Związku Radzieckiego wobec państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) we wrześniu i październiku 1939 roku. Europa Orientalis.
 • Studia z Dziejow Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, 2, 199– DOI: 10.12775/EO.2010.011.
 • Rytko, K. (2013, January 7). Śpiewająca rewolucja, czyli estoński kurs na niepodległość. Liberte! Retrieved from: https://liberte.pl/spiewajaca-rewolucja-czyli-estonski-kursna-niepodleglosc/.
 • Sagan, S. (2009). Międzywojenne konstytucje Estonii. In: B. Mikołajczyk, & J. Nowakowska-Małusecka (eds.). Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe granice i wspolne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej (pp. 486–495). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą
 • Sagan, S. (ed.) (2018). Ustroj państwowy Republiki Estonii. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Spendel, M. (2017). Jak zostać tygrysem Europy. Warszawa: Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE: QBS Jan Kubań.
 • Raś, K., & Tarnogorski, R. (2020, February 13). Estońsko-rosyjski spor graniczny. Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 23.
 • Tacyt, K.K. (1804). Germania. Trans. A.S Naruszewicz. Vol. 4. Warszawa: Edycya Tadeusza Mostowskiego.
 • The White Book (2005). Vello Salo, Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, The White Book: Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940–1991. Estonian State Commission of Examination of the Policies of Repression – Tallinn: Riigikogu kantselei.
 • United Nations E-Government Development Index (2020). Retrieved from: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center.
 • United Nations Human Development Index Ranking (2019). Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking.
 • World Press Freedom Index (2020). Reporters without Borders. Retrieved from: https://rsf.org/en/ranking.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart