Author: Sławomir Czapnik
Institution: Uniwersytet Opolski
Author: Magdalena Ozimek-Hanslik
Institution: Uniwersytet Opolski
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 116-133
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.07
PDF: apsp/69/apsp6907.pdf

Tezą artykułu jest twierdzenie, iż obecna sytuacja kryzysowa w obszarze zdrowia publicznego nie musi oznaczać analogicznego kryzysu w sferze gospodarczej, czyli kapitalizmu neoliberalnego. Zakładamy, że obecna sytuacja, jaką stanowią warunki pandemiczne, współgra z gospodarką kapitalistyczną, wskutek czego system ten jawi się jako stabilny i efektywny jednocześnie. W naszym artykule prezentujemy dialektyczny ogląd ideologicznych aspektów pandemicznej rzeczywistości, który koreluje z twierdzeniem o uspołecznieniu kosztów i prywatyzacji zysków procesów ekonomiczno-politycznych.

POLITICAL ECONOMY OF PANDEMIC: WILL THE CRISIS THREATEN CONTEMPORARY CAPITALISM?

The thesis of this paper is that the present crisis situation in the area of public health does not necessarily mean an analogous crisis in economic sphere, which is the sign neoliberal capitalism. We claim that the situation of pandemic harmonizes with capitalist economy. In effect the system appears as stable and effective. In our article we present dialectical view of ideological aspects of pandemic reality, which corelates with theorem about socialization of losses and privatization of profits in economic and political processes.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart