Author: Łukasz Wielgosz
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 200-215
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.12
PDF: apsp/69/apsp6912.pdf

Przedmiotem artykułu jest jedna z instytucjonalnych form kooperacji dwóch podmiotów dualnej egzekutywy w Polsce, czyli instytucja Rady Gabinetowej. Jak stanowi Konstytucja, tworzy ją Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta RP. Ustrojodawca wyposażył tym samym głowę państwa w możliwość zwołania spotkania z rządem, który musi stawić się na zaproszenie Prezydenta. Co prawda temu organowi nie przysługują kompetencje Rady Ministrów, jednak można odnieść wrażenie, że rozmowa głowy państwa z rządem to dobra sposobność do wygaszania wzajemnych sporów oraz okazja do rozmowy dwóch politycznych graczy o przyszłości Polski. Czy to wrażenie ma pokrycie w rzeczywistości? Jak wyglądają obrady, co jest ich tematyką i kto im przewodniczy? Jaki może być realny cel obrad? Jakie funkcje może spełniać Rada Gabinetowa w warunkach koabitacji, a jakie przy politycznej jedności obu podmiotów egzekutywy? Celem artykułu jest przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na tak postawione pytania.

THE ROLE OF THE CABINET COUNCIL AT THE TIME OF POLITICAL AGREEMENT BETWEEN TWO PARTS OF THE EXECUTIVE BRANCH AND DURING THE COHABITATION PERIOD

The subject of the article is one of the institutional forms of cooperation between the Polish president and the government, i.e., the institution of the Cabinet Council. It is created by the Council of Ministers chaired by the President of the Republic of Poland. This body does not have the competences of the Council of Ministers, but one gets the impression that the conversation between the head of state and the government is a good opportunity to de-escalate conflicts and an opportunity to talk between two political players about the future of Poland. Does this impression cover reality? What are the debates like, what is their subject? What may be the real purpose of the meeting? What functions can the Cabinet Council perform under the conditions of cohabitation, and which ones under the political unity within the executive power? The purpose of the article is to answer these questions.

BIBLIOGRAFIA:

 • Banaszak, B. (2006). Egzekutywa w Polsce — stan obecny i uwagi de lege fundamentali ferenda. Przegląd Sejmowy, 3(74), 9–27.
 • Banaszak, B., Jabłoński, M. (2010). Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bień-Kacała, A. (2014). Akty prawa wewnętrznego stanowione przez prezydenta RP. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2(18), 27–40.
 • Czarny, P. (2007). Mała Konstytucja z 1947 r. a polska tradycja konstytucyjna. Przegląd Sejmowy, 5(82), 13–29.
 • Dziennik Ustaw 1947 nr 18 poz. 71, Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dziennik Ustaw 1989 nr 19 poz. 101, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Dziennik Ustaw z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Euro powinno być przedmiotem dyskusji. (2008). Pobrane z: https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2008/art,998,euro-powinno-byc-przedmiotem--dyskusji.html.
 • Euro sprawą „pewnej dyskusji”. (2008). Pobrane z: http://www.wprost.pl/ar/142901/Euro-sprawa-pewnej-dyskusji/.
 • Glajcar, R. (2015). Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Glajcar, R., Okrzesik, J., Wojtasik, W. (2006). Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie. Bielsko- Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej.
 • Glajcar, R. (2006). Relacja prezydenta z Radą Ministrów. W: R. Glajcar, M. Migalski (red.). Prezydent w Polsce po 1989 roku. Studium politologiczne (ss. 104–145). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Grzybowski, M., (2012). System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagnoza wątpliwości. Uwagi wprowadzające. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 1(9), 129–150.
 • Mojak, R. (2003). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W: W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne (ss. 288–324). Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.
 • Opaliński, B. (2012). Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów. Na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 • Posiedzenie Rady Gabinetowej [PL/ENG]. (2020). Pobrane z: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1641,posiedzenie-rady-gabinetowej.html.
 • Posiedzenie Rady Gabinetowej. (2010). Pobrane z: http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2010/art,9,1367,posiedzenie-rady-gabinetowej.html.
 • „Prezydent cieplej o euro. To efekty polityki miłości”. (2008). Pobrane z: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prezydent-cieplej-o-euro-to-efekty-politykimilosci,74984.html.
 • Prezydent o polskich atutach przed prezydencją. (2011). Pobrane z: https://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wydarzenia/art,1847,prezydent-o-polskich-atutach-przed-prezydencja.html.
 • Protokół posiedzenia Rady Gabinetowej w dniu 14 stycznia 2008 roku. (2008). Pobrane z: http://www.rp.pl/artykul/85454.html?p=5.
 • Rada Gabinetowa nt. tarczy antykryzysowej. (2020). Pobrane z: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1706,rada-gabinetowa-nt-pomocy-dla-gospodarki.html.
 • Wypowiedzi Prezydenta i Premiera po posiedzeniu Rady Gabinetowej. (2020). Pobrane z: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1018,wypowiedzi-prezydenta-i-premiera-po-posiedzeniu-rady-gabinetowej.html.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart