Author: Martinas Malużinas
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 216-233
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.13
PDF: apsp/69/apsp6913.pdf

Przedmiotem niniejszego artykułu są wybory parlamentarne w Republice Litewskiej. Podjęto się analizy przebiegu i uwarunkowań instytucjonalnych wyborów, które odbyły się na Litwie w październiku 2020 roku w czasie trwającej pandemii Covid-19. W artykule przeanalizowano takie elementy, jak: wyniki wyborów na Litwie w 2020 r., nowe regulacje wyborcze, a także zaimplementowane nowe techniki głosowania w czasie pandemii. Oprócz tego poruszono także zagadnienia przebiegu kampanii wyborczej, która prowadzona była w warunkach obostrzeń i ograniczeń, które miały zwiększyć bezpieczeństwo wyborców oraz zmniejszyć transmisję koronawirusa SARS-CoV-2.

PARLIAMENTARY ELECTIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: AN EXAMPLE OF THE LITHUANIAN ELECTIONS IN 2020

The subject of this article are the parliamentary elections in the Republic of Lithuania. An analysis of the course and institutional conditions of the elections that took place in Lithuania in October 2020 during the ongoing Covid-19 pandemic was undertaken. The article analyzes such elements as: the results of the elections in Lithuania in 2020, new electoral regulations, as well as the implementation of new voting methods during the pandemic. In addition, the issues of the course of the election campaign were also raised, which was conducted in the conditions of restrictions that were made to increase the safety of voters and reduce the transmission of the SARS-CoV-2 coronavirus.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart