Author: Sylwia Frach
Institution: Uniwersytet Opolski
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 7-19
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.01
PDF: apsp/70/apsp7001.pdf

Artykuł prezentuje wyniki analizy telewizyjnego orędzia prezydenta Francji Emmanuela Macrona z dnia 16 marca 2020 roku. Stanowi ono przyczynek do wskazania na znaczenie we współczesnym dyskursie politycznym odwoływania się do logiki strachu i poczucia zagrożenia. Analiza treści pozwoliła wskazać najważniejsze cechy retoryki strachu, jaka zdominowała prezydenckie przemówienie pełne sensacyjnych metafor i wojennych odniesień, będących doskonałym przykładem moralnej paniki w czasie kryzysu, w którym zwiększa się zapotrzebowanie na informację. Analizą dyskursu objęto leksykalne i składniowe środki językowe, gdzie niezwykle częste metafory wojenne dają możliwość manipulacji opinią społeczną i wdrażania koncepcji uodpowiedzialnienia obywateli.

RHETORIC OF FEAR DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF EMMANUEL MACRON

The article presents the results of the analysis of the speech of President Emmanuel Macron on March 16, 2020 on French TV. It indicates the importance of referring to the logic of fear and the sense of threat in contemporary political discourse. The analysis of the content allowed to identify the most important features of the rhetoric of fear that dominated the presidential speech full of sensational metaphors and war references, which are an excellent example of moral panic in a crisis when the demand for information increases. The discourse analysis covers lexical and syntactic linguistic means, where extremely frequent war metaphors enable the manipulation of social opinion and the implementation of the concept of citizens’ responsibility.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bauman, Z. (2006). Płynny lęk, przeł. Janusz Margański, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bauman, Z., Czapnik, S. (2016). Jak słowo ciałem uczynić. Z Zygmuntem Baumanem rozmawia Sławomir Czapnik. Studia Krytyczne / Critical Studies, 2, 8–20.
 • Biebricher, T., Vance Johnson, E. (2012). What’s Wrong with Neoliberalism? New Political Science, 34(2), 202–211. DOI: 10.1080/07393148.2012.676398.
 • Blackshaw, T. (2016). British Sociology, the Bourgeois Media-Sociology Hybrid and the Problem of Social Class, Studia Krytyczne / Critical Studies, 3, 13–43.
 • Burke, A. (2008). Fear of Security: Australian Invasion Anxiety, Cambridge–New York: Cambridge University Press.
 • Chiapello, E., Fairclough, N. (2002). Understanding the new management ideology: a transdisciplinary contribution from critical discourse analysis and new sociology of capitalism. Discourse & Society, 13(2), 185–208.
 • Clausevitz, C. von. (1958), O wojnie, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rocker, Oxford: Martin Robertson.
 • Covid-19: „anxiogene”, „trop important”… Les Francais jugent severement le traitement de l’epidemie dans les medias. France info (2020). Pobrane z: https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/covid-19-anxiogene-trop-important-les-francais-jugentseverement-le-traitement-de-l-epidemie-dans-les-medias_4118085.html.
 • Critcher, Ch. (2003). Moral Panics and the Media, Philadelphia: Open University Press.
 • Czapnik, S. (2019). Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej poźnego Zygmunta Baumana, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Dijk, T. A. van (2001). Badania nad dyskursem, przeł. G. Grochowski. W: T. A. van Dijk (red.). Dyskurs jako struktura i proces (ss. 9–42). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Francuz, P. (2007). Strach i lęk w reklamie politycznej. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (ss. 213–230). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Hall, S., O’Shea A. (2013). Common-Sense Neoliberalism. Soundings, 55, 9–25. DOI: 10.3898/136266213809450194.
 • Holmer Nadesan, M. (2008). Governmentality, Biopower, and Everyday Life, New York–Abingdon: Routledge.
 • Jameson, F. (2011). Postmodernizm, czyli logika kulturowa poźnego kapitalizmu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • La crise du coronavirus, un tournant important pour les medias. Le Figaro (2020). Pobrane z: https://www.lefigaro.fr/medias/la-crise-du-coronavirus-un-tournantimportant-pour-les-medias-20200328.
 • Lemke, T. (2001). ‘The birth of biopolitics’: Michel Foucault’s lecture at the College de France on neo-liberal governmentality. Economy and Society, 30(2), 190–207. DOI: 10.1080/03085140120042271.
 • Lévy, Y. (2020). La guerre et l’armee: analyse linguistique du discours d’Emmanuel Macron. Pobrane z: https://lundi.am/La-guerre-et-l-armee-analyse-linguistiquedu-discours-d-Emmanuel-Macron.
 • Rivierre, A. (2020). Champ lexical, figures de style, gestuelle… le discours guerrier de Macron a la loupe. Pobrane z: https://start.lesechos.fr/societe/engagement-societal/champ-lexical-figures-de-style-gestuelle-le-discours-guerrier-de-macron-a-laloupe-1189061.
 • Rochegonde de, A. (2020). Coronavirus : les medias sur le pied de guerre. Pobrane z: https://www.strategies.fr/actualites/medias/4042219W/coronavirus-les-medias-sur-le-pied-de-guerre.html.
 • Simon, J. (2007). Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear, Oxford–New York: Oxford University Press.
 • Thompson, K. (1999). Moral Panics. London–New York: Routledge.
 • Vaillant, G. (2020). Coronavirus: de la ≪ guerre ≫ a la ≪ France unie ≫, Emmanuel Macron cherche le ton juste. Pobrane z: https://www.la-croix.com/France/Politique/Coronavirus-guerre-France-unie-Emmanuel-Macron-cherchejuste-2020-03-31-1201087202.
 • Virilio, P. (2007). Wypadek pierworodny, Warszawa: Sic!
 • Warzecha, A. (2014). Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki. Konteksty Kultury, 11(2), 164–189. DOI: 10.4467/23531991KK.14.011.1757.
 • Winczewski, D. (2017). Realizm polityczny Carla von Clausewitza a sprawa polska, Studia Krytyczne / Critical Studies, 4, 151–165.
 • Zevnik, A. (2017). From Fear to Anxiety: An Exploration into a New Socio-Political Temporality, Law Critique, 28, 235–246. DOI: 10.1007/s10978-017-9211-x.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart