Author: Marcin Pisarski
Institution: University of Zielona Góra
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 31-43
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.02
PDF: apsp/71/apsp7102.pdf

The article presents the issue of influence of the political myth of Corneliu Zelea Codreanu on the thought of contemporary Polish nationalist groups. The Legionary Movement is a particular example of combining a strong religious commitment with political extremism. The figure of Codreanu is one of the most frequently invoked in the discourse of contemporary nationalist groups. The aim of this article is to show the influence of the Codreanu myth on the political thought of four contemporary Polish groups: National Revival of Poland, All-Polish Youth, National-Radical Camp, and Falanga. As a result of the analysis of the content presented by the groups mentioned above, the political myth of Codreanu can be considered the most popular personal political myth of contemporary Polish as well as European nationalism.

MIT POLITYCZNY CORNELIU ZELEI CODREANU W MYŚLI WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH UGRUPOWAŃ NACJONALISTYCZNYCH

Artykuł prezentuje zagadnienie oddziaływania mitu politycznego Corneliu Codreanu na myśl współczesnych polskich ugrupowań nacjonalistycznych. Ruch Legionowy jest szczególnym przykładem religijnego zaangażowania w polityce. Postać Codreanu pokazuje funkcjonowanie mitu politycznego w dyskursie współczesnych ugrupowań nacjonalistycznych. Celem artykułu jest ukazanie wpływu mitu Codreanu na myśl polityczną czterech współczesnych polskich ugrupowań: Narodowego Odrodzenia Polski, Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo- -Radykalnego oraz Falangi. W wyniku analizy treści prezentowanych przez wymienione ugrupowania można uznać mit polityczny Codreanu za najpopularniejszy personalny mit polityczny współczesnego polskiego, ale i europejskiego nacjonalizmu.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bator, F. (2015a). Obóz idei i czynu. Retrieved March 2021 from: https://kierunki.info.pl/oboz-idei-i-czynu/.
 • Bator, F. (2015b). Satysfakcja w radości walki. Retrieved March 2021 from: https://kierunki.info.pl/satysfakcja-w-radosci-walki/.
 • Bator, F. (2016, October 7). Pojęcie narodu według Corneliu Zelei Codreanu. Retrieved March 2021 from: https://kierunki.info.pl/filip-bator-pojecie-narodu-wedlugcorneliu-zelei-codreanu/.
 • Blumenberg, H. (2009). Praca nad mitem. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Cassirer, E. (1998). Esej o człowieku. Warszawa: Czytelnik.
 • Cassirer, E. (2006). Mit państwa. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Codreanu, C. (1998). Droga Legionisty. Szczerbiec, 85/86.
 • Codreanu, C. (1996). Legion Michała Archanioła. Fronda, 6.
 • Codreanu, C. (2012, January 3). Kilka uwag na temat demokracji. Retrieved April 18, 2020 from: http://xportal.pl/?p=1708.
 • Dubicki, T., & Dach, K. (1996). Żelazny Legion Michała Archanioła. Z dziejów ruchu faszystowskiego w Rumunii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Adiutor.
 • Gmurczyk, A. (Ed.) (2016). Żelazna Gwardia. Warszawa: Instytut Norwida.
 • Gmurczyk, A., Holland, D., & Doboszyński, A. (2013). Polityczny żołnierz. Podręcznik narodowego radykała. Warszawa: Instytut Norwida.
 • Halban, L. (2018). Religia starogermańska i jej aktualne znaczenie w Niemczech. In: B. Grott, & O. Grott (Eds.). Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa (pp. 121–189). Warszawa: Wydawnictwo von Borowiecky.
 • Kleszczyński, I. (1936). Żelazna Gwardja działa. Rozmowa z wodzem Żelaznej Gwardji Cornelio Zelea Codreanu. Prosto z Mostu. Tygodnik literacko-artystyczny, 2(21), 5–6. Retrieved April 17, 2020 from: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/415638/display/Default.
 • Kleszczyński, I. (1938). Ten, który był nadzieją Rumunii. Prosto z Mostu. Tygodnik literacko-artystyczny, 4(54), 1. Retrieved March 2021 from: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/415500/display/Default.
 • Kozieł, B. (1995–1996). Wysłannik Archanioła. Szczerbiec, 48/49, 50/51, 52/53.
 • Meller, A., & Radomski, G. (2014). Nacjonalista, radykał czy ekstremista? Publicystyka Adama Gmurczyka – lidera Narodowego Odrodzenia Polski (1994–2005). Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 41, 58–76.
 • Mutti, C. (2016). Duchowy portret Codreanu. Rozmowa z wdową po Kapitanie. In: A. Gmurczyk (Ed.). Żelazna Gwardia. Warszawa: Instytut Norwida.
 • Niculescu, T. (2019). Mistyk z rewolwerem. Corneliu Zelea Codreanu. Kraków: Universitas.
 • Pawlik, R. (2016). Cassirer i Blumenberg. O możliwości odmitologizowania polityki. Przegląd Polityczny, 136, 80–87.
 • Piekarz, D. (2018, June 24). Historia Legionu Archanioła Michała. Retrieved March 2021 from: https://kierunki.info.pl/dominik-piekarz-historia-legionu-archaniolamichala/.
 • Pisarski, M. (2015). Mistyczny nacjonalizm Corneliu Zelea Codreanu. In: R. Michalak (Ed.). Polityka jako wyraz lub następstwo religijności (pp. 251–260). Sieniawa Żarska: Wydawnictwo Morpho.
 • Puciński, P. (2016, September 1). Wysłannicy Archanioła Michała. Retrieved March 2021 from: https://kierunki.info.pl/piotr-pucinski-wyslannicy-archaniola-michala/.
 • Rutkowska, M. (2016). Codreanu – wódz odrodzonej Rumunii. In: A. Gmurczyk (Ed.). Żelazna Gwardia. Warszawa: Instytut Norwida.
 • Sorel, G. (2014). Rozważania o przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Xportal.pl (2013, June 24). Dla Xportalu: Roberto Fiore. Retrieved March 2021 from: http://xportal.pl/?p=9083.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart