Author: Martinas Malużinas
Institution: University of Szczecin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2772-9534
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 88-105
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.05
PDF: apsp/72/apsp7205.pdf

Since the first quarter of 2020, the whole world has been struggling with the SARS-CoV-2 pandemic. More and more governments are introducing restrictions and bans for security reasons, with the aim of limiting the transmission of the virus and reducing health risks for citizens. The scale of the problem is best illustrated by the rising numbers of infections and deaths. In addition to the epidemic threat worldwide, the pandemic has brought to light many other problems and challenges. One of them is growing crisis of democracy around the world. Using a systemic approach, the article sets out to analyse the state and problems of contemporary Lithuanian democracy under pandemic conditions, focusing also on indicators of democracy and public opinion polls. It evaluates, inter alia, the state of Lithuanian democracy, the political system and its openness to citizens.

DEMOKRACJA LITEWSKA W WARUNKACH STANU WYJĄTKOWEGO. CZY PANDEMIA COVID-19 WPŁYNIE NA OCENĘ STANU DEMOKRACJI W PAŃSTWIE? – ANALIZA SYSTEMOWA

Od pierwszego kwartału 2020 r. cały świat zmaga się z pandemią SARS-CoV-2. Rządy kolejnych państw ze względów bezpieczeństwa wprowadzają ograniczenia i zakazy, mające służyć ograniczeniu transmisji wirusa i zmniejszeniu zagrożenia zdrowotnego obywateli. Skalę problemu najlepiej ilustrują rosnące liczby zakażeń i zgonów. Oprócz globalnego zagrożenia epidemicznego pandemia unaoczniła wiele innych problemów i wyzwań, które ujawniły się także w rosnącym kryzysie demokracji na świecie. W artykule, wykorzystując podejście systemowe, postanowiono dokonać analizy stanu i problemów współczesnej demokracji litewskiej w warunkach pandemii, koncentrując się także na wskaźnikach demokracji i badaniach opinii społecznej. Oceniono m.in. stan demokracji litewskiej, system polityczny i jego otwartość na obywateli.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart