Author: Weronika Jakubczak
Institution: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 229-244
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.14
PDF: apsp/70/apsp7014.pdf

Osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Politykę bezpieczeństwa wewnętrznego UE realizuje, dbając o przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wobec kryzysu migracyjnego, który trwa już od wielu lat, a obecnie ma nowe oblicze, przed UE pojawiają się nowe wyzwania. UE musi zacieśnić współpracę na wielu poziomach tak, by zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Agencje UE wspomagające współpracę w bezpieczeństwie wewnętrznym angażują się w walkę z efektami kryzysu migracyjnego i wspierają siły państwowe przy ochronie granic. Rolę jednej z nich –Europolu – oraz działającego w jego ramach Europejskiego Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów – EMSC warto poruszyć w aspekcie rozważań nad współpracą w bezpieczeństwie wewnętrznym. Odpowiedź na kryzys migracyjny musi być bardziej kompleksowa i brać pod uwagę potrzeby zarówno migrantów, jak i państw przyjmujących czy tranzytowych.

MIGRATION CRISIS ON THE EASTERN BORDER OF THE EUROPEAN UNION – EUROPOL’S ROLE IN INTERNAL SECURITY COOPERATION

Achieving the high level of internal security is one of the European Union priorities. The EU’s internal security policy is realized caring for freedom, safety, and justice. The EU will encounter new challenges resulting from the migration crisis. Although it lasts many years, now it takes a new turn. The EU has to tighten cooperation at many dimensions to ensure the highest level of security. EU agencies support internal security cooperation by engaging into the fight against migration crisis results and enhancing state forces for border protection. In the context of deliberations on cooperation in internal security, it is worth to debate on the role of one of them – Europol, and the European Migrant Smuggling Centre (EMSC) that operates under its auspices. The answer to the migration crisis must be more complex and consider the needs of transit and receiving states, and migrants themselves.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart