Author: Magdalena Lesińska
Institution: University of Warsaw
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 121-135
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.07
PDF: apsp/44/apsp4407.pdf

The article presents the phenomenon of external voting: participation of citizens residing abroad in elections that take place in country of origin. Author offers the comparative analysis of data from parliamentary and presidential elections over last two decades (1990 – 2011) and elections to European Parliament (2004 – 2014) that took place in Poland. The noticeable increase in number of votes from abroad is the result of the growing stock of Poles residing abroad since Poland’s accession to the EU in 2004, the legal and institutional changes towards simplifying voting procedures, but also the consequence of the fact that emigration of Poles became an issue of media interest and target group for political parties during the electoral campaigns.

Partycypacja wyborcza Polaków za granicą w wyborach krajowych i do Parlamentu Europejskiego. Analiza wyników i uwarunkowań frekwencji

Artykuł analizuje zjawisko partycypacji wyborczej obywateli rezydujących za granicą w wyborach krajowych, które mają miejsce w państwie pochodzenia. Autorka przedstawia analizę porównawczą danych z wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce z okresu dwóch ostatnich dekad (1990–2011) oraz do Parlamentu Europejskiego (2004–2011). Widoczny wzrost partycypacji wyborczej Polaków mieszkających poza krajem jest niewątpliwie wynikiem zwiększenia się ich liczby w wyniku fali emigracji, jaka nastąpiła po wejściu Polski do EU w 2004 roku. Wpływ miały także wprowadzone zmiany prawne i instytucjonalne w systemie organizacji wyborów za granicą oraz fakt, że Polacy za granicą stali się przedmiotem zainteresowania mediów oraz grupą docelową dla partii politycznych w okresie kampanii wyborczych.

BIBLIOGRAFIA:

  • Bauböck R. (2007). Stakeholder citizenship and transnational political participation: a normative evaluation of external voting. “Fordham Law Review” 75.
  • Korzec P., Pudzianowska D. (2013). Access to Electoral Rights Poland. EUDO Citizenship Observatory. [online] http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=countryPro files&f=1317-Poland-FRACIT.pdf; [accessed 16.06.2014]
  • Lafleur J.M. (2011). Why do states enfranchise citizens abroad? Comparative insights from Mexico, Italy and Belgium. “Global Networks” 11 (4).
  • Richter, O. (2012). Medialny obraz migracji Polaków do krajów Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku na podstawie analizy treści tygodników opinii. “CMR Working Papers” 53 (111).
  • Rubio-Marin R. (2006). Transnational Politics and the Democratic Nation-State: Normative Challenges of Expatriate Voting and Nationality Retention of Emigrants. “New York University Law Review” 81.
  • State Election Commission Database (2014), [online] www.pkw.gov.pl; [accessed 21.06.2014].
  • Voting from Abroad. The International IDEA Handbook. (2007). International Institute for Democracy and Electoral Assistance, the Federal Electoral Institute of Mexico.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart