Author: Benon Zbigniew Szałek
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 7-17
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.68.01
PDF: apsp/68/apsp6801.pdf

This paper presents some remarks on the theory of hybrid activities. Analysis of relevant texts indicates that at present there is no real theory of hybrid activities. Interpretations and definitions of hybrid activities differ to some extent and certain important features are missing. For example, some authors opine that hybrid activities consist of simultaneous military and non-military operations. This opinion is not necessarily true as non-military activities can precede military activities. Monitoring this phase of hybrid activities is particularly important. The so-called “crisis management” covers (from the viewpoint of praxeology) a too narrow area.

KILKA REFLEKSJI NA TEMAT TEORII DZIAŁAŃ HYBRYDOWYCH

Niniejszy artykuł przedstawia kilka uwag na temat teorii działań hybrydowych. Analiza przedmiotowej literatury wskazuje, że obecnie nie ma czegoś takiego jak rzeczywista teoria działań hybrydowych. Interpretacje i definicje działań hybrydowych różnią się w pewnym stopniu, a niektóre istotne problemy nie są w ogóle poruszane. Na przykład niektórzy autorzy są zdania, że działania hybrydowe składają się z jednoczesnych militarnych i niemilitarnych operacji. Ta opinia jest niekoniecznie słuszna, jako że niemilitarne działania mogą poprzedzać działania militarne. Monitorowanie tej fazy działań hybrydowych jest szczególnie ważne. Tak zwane „zarządzanie kryzysowe” swoim obecnym zakresem pokrywa, z punktu widzenia prakseologii (nauki o korzystnym, sprawnym działaniu), zbyt wąski obszar działań.

BIBLIOGRAFIA:

 • Backer, R. (2007). Rosyjskie myślenie polityczne za czasow prezydenta Putina. Toruń: Wyd. Adam Marszał
 • Bekkers, F., Meessen, R., & Lassche, D. (2018, December). Hybrid Conflicts: The New Normal? The Hague: TNO Innovation for Life; The Hague Centre for Strategic Studies. Retrieved from: https://hcss.nl/sites/default/files/files/reports/Hybrid%20conflicts.%20The%20New%20Normal%20-%20HCSS%20%20TNO%20%281901%29_0.pdf.
 • Bernays, E. (1928). Propaganda. New York: Horace Liveright.
 • Bond, M. (2007). Hybrid War: A New Paradigm for Stability Operations in Failing States. Carlisle, PA: US Army War College.
 • Brzeziński, Z. (2012). Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. New York: Hachette Book Group USA.
 • Caliskan, M. (2019, April 25). Hybrid Warfare and Strategic Theory. Beyond the Horizon ISSG. Retrieved from: https://www.behorizon.org/hybrid-warfare-through-the-lensof-strategic-theory/.
 • Chivvis, C.S. (2017, March 22). Understanding Russian „Hybrid Warfare” and What Can Be Done about It. Testimony Presented before the House Armed Services Committee. Santa Monica, CA: The Rand Corporation. Retrieved from: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT468/RAND_CT468.pdf.
 • Clausewitz, C. von (1984). On War. Eds. and transl. M.E. Howard, & P. Paret. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Dugin, A. (1997). Osnowy geopolitiki: Geopoliticzeskoje buduszczeje Rossii. Moskwa: Arktogeja-Center.
 • Fiott, D., & Parkes, R. (2019, April). Protecting Europe. The EU’s Response to Hybrid Threats. Chaillot Paper, Paris: European Union Institute for Security Studies. Retrieved from: https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/CP_151.pdf.
 • Freedman, L. (2017). The Future of War: A History. London: Penguin Books.
 • Friedman, G. (2009). The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century. New York: Doubleday Books.
 • Friedman, G. (2011). The Next Decade: What the World Will Look Like. New York: Doubleday Books.
 • Ham, P. van (2016, February). Brexit: Strategic Consequences for Europe: A Scenario Study. The Hague: Clingendael – Netherlands Institute of International Relations. Retrieved from: https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Brexit%20Report%20February%202016.pdf.
 • Hayes, B. (2012). Counter-Terrorism, “Policy Laundering,” and the FATF: Legalizing Surveillance, Regulating Civil Society. Amsterdam: Transnational Institute/Statewatch.
 • Hoffman, F.G. (2007, December). Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington: Potomac Institute for Policy Studies. Retrieved from: https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf.
 • Hooghe, L., & Marks, G. (2004). Contrasting Visions of Multi-Level Governance. In: I. Bache, & M. Flinders (eds.). Multi-Level Governance (pp. 15–30) Oxford: Oxford University Press.
 • Karwat, M. (2014). Podstawy socjotechniki dla politologow i nie tylko. Warszawa: Difin.
 • Lubowski, A. (2013). Świat 2040. Czy Zachod musi przegrać? Krakow: Znak.
 • Mansoor, P.R. (2012). Hybrid Warfare in History. In: W. Murray, & P.R. Mansoor (eds.). Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present (pp. 1–10). New York: Cambridge University Press.
 • Marks, G. (1993). Structural Policy and Multilevel Governance in the EC. In: A. Cafruny, & G. Rosenthal (eds.). The State of the European Community (pp. 391–410). Boulder: Lynne Rienner.
 • Mazur, W. (2010). Nie trzeba armat, żeby zająć cudzą ziemię. Nasza Polska, 30, 6.
 • McDermott, R. (2014). Myth and Reality – A Net Assessment of Russia’s ‘Hybrid Warfare’ Strategy Since the Start of 2014 (Parts 1&2). Eurasia Daily Monitor, 111(184–185).
 • Mikołajec, J. (2000). Drogi i bezdroża wspołczesnej polityki rosyjskiej na przykładzie nacjonalistycznych poglądow Aleksandra Dugina. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 6, 167–
 • Minkina, M. (2014). Sztuka wywiadu w państwie wspołczesnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 • Miracola, S. (2018, December 21). Chinese Hybrid Warfare. Italian Institute for International Political Studies. Retrieved from: https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/chinese-hybrid-warfare-21853.
 • Piątek, J. (2019). NIE: państwo, wojna, bezpieczeństwo. Toruń: Wyd. Adam Marszał
 • Poskitt, A., & Dufranc, M. (2011). Civil Society Organizations in Situations of Conflict. Open Forum for CSO Development Effectiveness. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2017).Warszawa: GUS.
 • Song Hongbin (2010). Wojna o pienią Prawdziwe źrodła kryzysow finansowych. Kobierzyce: Wektory.
 • Sykulski, L. (2019). Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna. Warszawa: PIW.
 • Sun Tzu (1963). The Art of War. Ed. S. Griffith. London: Oxford University Press.
 • Sydow, E. von (2013). Civil Society and Democracy: The Citizen’s Shortcut to the EU. European Economic and Social Committee, Brussels: Visits and Publications Unit.
 • Szałek, B.Z. (2013a). Problem wielopoziomowego zarządzania (Multi-level Governance) w Unii Europejskiej w świetle prakseologii i heurystyki. In: J. Ruszkowski, & L. Wojnicz (eds.). Multilevel Governance w Unii Europejskiej (pp. 61–86). Szczecin–Warszawa: Volumina.
 • Szałek, B.Z. (2013b). Some Praxiological Reflections on the So-called “Overton Window of Political Possibilities”, “Framing” and Related Problems. Reality of Politics, 4, 237–
 • Szałek, B.Z. (2015a). Geopolitics, Political Topology and Hybrid Warfare. Reality of Politics, 6, 86–
 • Szałek, B.Z. (2015b). Kilka prakseologicznych uwag na temat globalnych wyzwań w kontekście Polski. In: R. Podgorzańska, & J. Ruszkowski (eds.). Teoria i praktyka polityki (pp. 97–116). Szczecin: WN Minerwa.
 • Szałek, B.Z. (2016). The Blurred Problem of Foreign Funding of Civil Society Organizations in the Light of Political Marketing, Praxiology and Hybrid Warfare. Reality of Politics, 7, 195– DOI: 10.15804/rop201613.
 • Szałek, B.Z. (2017). The Common Security and Defence Policy of the European Union – in the Context of “Hybrid Warfare”, “Networks”, “Swarming” and “Consolidated Hybrid Defence”. Reality of Politics, 8, 125– DOI: 10.15804/rop201708.
 • Szałek, B.Z. (2018). Some Praxiological Reflections on the Reliability of Political Forecasting. Reality of Politics, 9, 137– DOI: 10.15804/rop201810.
 • Szewczak, J. (2016). Kulisy globalnej zmowy. Krakow: Biały Kruk. Volkoff, V. (ed.). (1986). La desinformation: arme de guerre. Paris–Lausanne: Julliard–L’Age d’Homme.
 • Vračar, M.S., & Ćurčić, M. (2018). The Evolution of European Perception of the Term “Hybrid War”. Vojno Delo, 70(1), 5– DOI: 10.5937/vojdelo1801005V.
 • Weissmann, M. (2019). Hybrid warfare and hybrid threats today and tomorrow: towards an analytical framework. Journal on Baltic Security, 5(1), 17– DOI: 10.2478/jobs-2019-0002.
 • Wojnowski, M. (2014). Aleksandr Dugin a resorty siłowe Federacji Rosyjskiej. Przyczynek do badań nad wykorzystaniem geopolityki przez cywilne i wojskowe służby specjalne we wspołczesnej Rosji. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 10(14), 11–
 • Wojtaszak, J., Jartyś, A., & Krawcewicz, A. (eds.). (2016). Europa wobec problemu uchodźcow w XXI wieku. Szczecin: WN Minerwa.
 • Wrzosek, M. (2018). Wojny przyszłoś Doktryna, technika, operacje militarne. Warszawa: Fronda.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart