Author: Beata Bochorodycz
Institution: Adam Mickiewicz University
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 125-169
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap202006
PDF: ap/23/ap2306.pdf

Democratic and Authoritarian Potential – Japanese Neighborhood Associations from the Perspective of Historical Institutionalism

Japan’s neighborhood associations (NHA) have been the subject of polemics for years. These disputes concern both their autonomy in relation to public administration and voluntary membership, and thus their civic nature, as well as the period and genesis of the formation. This article analyzes the debate on the subject, tracing the transformation and metamorphosis of neighborhood associations from the perspective of historical institutionalism. The article consists of four parts, the first one briefly discusses the concepts of historical institutionalism as well as the main assumptions and definitions adopted in this article, the second presents the profile of contemporary neighborhood associations in terms of structure, financing, and activities; the third sketches a historical development, and the fourth examines the factors for the rebirth of associations after the end of the war in Asia and the Pacific in 1945. The main argument of the article is twofold. First, the constitutive principles of neighborhood associations changed under the influence of the dominant political regime, and in the post-war transformation process the change has been occurring gradually and incrementally, primarily under the influence of generational change and other systemic and environmental factors; secondly, neighborhood associations developed after the war as a result of path dependence and the effect of self-reinforcement, i.e. the positive experiences of residents with the functioning of these organizations in previous periods as a tool to solve community problems and meet specific needs.

REFERENCES:

 • Akimoto Ritsurō, Chūkan shūdan toshite no chōnaikai [Chōnaikai jako organizacja pośrodku], [w:] Kurosawa Susumu, Akimoto Ritsurō (red.), Chōnaikai to chiiki shūdan [Chōnaikai i organizacje lokalne], Tōkyō 1990.
 • Arakaki Jirō, Chiiki seiji ni okeru chōnaikai, jichikai no kinō (I) [Funkcje chōnaikai i jichikai w polityce lokalnej], „Jichi Sōken” 2017, t. 460, nr 2.
 • Bestor T.C., Neighborho – od Tokyo, Stanford 1990.
 • Bochorodycz B., Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Japonii w dobie globalizacji. Rola ‘presji międzynarodowej’ i państwa w rozwoju grup pożytku publicznego od końca lat 1970, [w:] E. Kostowska-Watanabe (red.), Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku, Kraków 2012.
 • Bolitho H., The han, [w:] M.B. Jansen (red.), Warrior Rule in Japan, Cambridge 1995.
 • Braibanti R.J.D., Neighborhood Associations in Japan and Their Democratic Potentialities, „The Far Eastern Quarterly” 1948, t. 7, nr 2.
 • Curtis L., Election Campaigning Japanese Style, New York 1971.
 • Fioretos O., Falleti T.G., Sheingate A., Historical Institutionalism in Political Science. The Oxford Handbook of Historical Institutionalism, Oxford 2018.
 • Fujita Hiro, Nihon toshi no shakaiteki tokushitsu ni kansuru ichikōsatsu – shūkensei to chōnaikai, jichikai [Studium na temat społecznej charakterystyki miast – scentralizowana admi- nistracja a chōnaikai, jichikai], „Shakaigaku Hyōron” 1979–1980, t. 30, nr 4.
 • Gawlikowski K., Konfucjański model państwa w Chinach, Warszawa 2009, http://codogni.pl/subpage/cbap/wp/isp_konfucj_model_panstwa. pdf.
 • Hachiro Nakamura, Urban Growth in Prewar Japan, [w:] Kuniko Fujita, Richard Child Hill (red.), Japanese Cities, Temple University Press 1993.
 • Hacker J.S., Pierson P., Thelen K., Drift and Conversion: Hidden Faces of Institutional Change, [w:] J. Mahoney, K. Thelen (red.), Advances in Comparative-Historical Analysis, Cambridge 2015.
 • Haddad M.A., Building Democracy in Japan, New York 2012.
 • Haring D.G., Aspects of Personal Character in Japan, „The Far Eastern Quarterly” 1946, t. 6, nr 1.
 • Hirakawa Takehiko, Burakukai, chōnaikai tō seibi yōryō (11 września 1940, naimushō kun- rei 17 gō) o yomu, chiiki shakai no ‘fu no san’ o rikai suru tame ni [Analiza zarysu przygotowań do chōnaikai, burakukai (Instrukcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 17) – w celu zrozumienia ‘negatywnego dziedzictwa’ lokalnej społeczności], „Niigata Seiryō Gakkaishi” 2011, t. 3, nr 2.
 • Hodgson G.M., On defi ning institutions: Rules versus equilibria, „Journal of Institutional Economics” 2015, t. 11, nr 4.
 • Hogan J., Remoulding the Critical Junctures Approach, „Canadian Journal of Political Science” 2006, t. 39, nr 3.
 • Horiguchi Tadashi, Nihon ni okeru jūmin soshiki no yakuwari henka ni kansuru kenkyū [Badania na temat zmian roli organizacji mieszkańców w Japonii], „Ritsumeikan Hōgaku” 2019, t. 387/388.
 • Ishii Ryōsuke, A History of Political Institutions in Japan, Tokyo 1980.
 • Kamiya Kōsetsu, Chōnaikai wa gimu desuka: komyunitii to jiyū no jissen [Czy chōnaikai jest obowiązkowe? Praktyka wspólnoty i wolności], Tōkyō 2014.
 • Kan’ichi Asakawa, Notes on Village Government in Japan after 1600, II, „Journal of the American Oriental Society” 1911, t. 31, nr 2.
 • Kan’ichi Asakawa, Notes on Village Government in Japan after 1600, I, „Journal of the American Oriental Society” 1910, t. 30, nr 3.
 • Mahoney J., Kathleen Thelen, Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power, New York 2009.
 • Mahoney J., Path-Dependent Explanations of Regime Change: Central America in Com- parative Perspective, „Studies in Comparative International Development” 2001, t. 36, nr 1.
 • Masland J.W., Neighborhood Associations in Japan, „Far Easter Survey” 1946, t. 15, nr 23.
 • Matsushita Keiichi, Gendai seijigaku [Współczesna politologia], Tōkyō 1969.
 • Nakamura Hachirō, Chōnaikai no soshiki to un’eijō no mondaiten [Organizacja chōnaikai i problemy związane z zarządzeniem], Tōkyō 1980.
 • Nakamura Hachirō, Senzen no Tokyo ni okeru chōnaikai [Chōnaikai w przedwojennym Tokio], Tōkyō 1978.
 • Nakata Minoru et al., Chōnaikai no subete ga wakaru gimon nanmon hyakumon hyakutō: bōhan bōsai kara kaiteki na machizukuri made [Sto pytań i odpowiedzi na trudne pytanie dotyczące zrozumienia chōnaikai: Od prewencji przestępczej i działań przeciwko klęskom żywiołowym do działań na rzecz rozwoju], Tōkyō 2008.
 • Nakata Minoru, Chiiki bunken jidai no chōnaikai jichikai [Chōnaikai i jichikai w czasach de- centralizacji samorządowej], Tōkyō 2007.
 • Nakata Minoru, Sekai no jūmin soshiki: Ajia to Ōbei no kokusai hikaku [Organizacje obywatelskie na świecie. Międzynarodowe porównanie Azji oraz Europy i Ameryki Północnej], Tōkyō 2000.
 • Osada Kōichi, Chiiki shakai no nijū kōzō to toshi chōnaikai [Podwójna struktura lokalnej społeczności a miejskie chōnaikai], „Waseda Daigaku Daigakuin Bunka Kenkyūka Kiyō” 1990, t. 36.
 • Pierson P., Not Just What, but When: Timing and Sequence in Political Processes, „Studies in American Political Development” 2000, t. 14, nr 1.
 • Pierson P., Politics in Time. History, Institutions, and Social Science, Princeton 2011.
 • Smith H.D., Tokyo as an Idea: An Exploration of Japanese Urban Thought until 1945.
 • Sōmushō [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Telekomunikacji], Sōmushō sakusei shiryō, shiryō 5–1 [Dokumenty przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Telekomunika- cji], 10 lutego 2016, https://www8.cao.go.jp/shokun/jihenkon/20160210/shiryo5-1.pdf.
 • Steiner K., Local Government in Japan, Stanford 1965.
 • Suzuki Eitarō, Toshi shakaigaku genri [Podstawy socjologii miasta], Tōkyō 1957.
 • Tamano Kazushi, Kindai Nihon no toshika to chōnaikai no seiritsu [Urbanizacja w nowożytnej Japonii a powstanie chōnaikai], Tōkyō 1993.
 • Tanaka Shigetoshi, Chōnaikai no rekishi to bunseki shikaku [Historia chōnaikai i perspektywa analityczna], [w:] Kurosawa Susumu, Akimoto Ritsurō (red.), Chōnaikai to chiiki shūdan [Chōnaikai i organizacje lokalne], Tōkyō 1990.
 • Tanaka Shigeyoshi, Kumada Toshio, Shūdankan nettowaaku ni yoru chiiki shakai kenkyū no kokoromi [Próba badań spoeczeństwa lokalnego za pomocą sieci międzygrupowej], Tonarigumi, https://www.youtube.com/watch?v=ogRlSePDen8.
 • Torigoe Hiroyuki, Gyōseijō no kuiki settei to seikatsu soshiki no taiō. Chōnaikai oyobi han [Ustanowienie jednostki ku przez administrację a reakcja organizacji życiowych. Chōnaikai i han], „Journal of Social Studies” 1975, t. 9.
 • Ueda Tadaichi, Kindai ni okeru toshi chōnai no hatten katei [Proces rozwoju miejskich chōnai w nowożytności], [w:] Iwasaki Nobuhiko et at., Chōnaikai no kenkyū [Studia nad chōnaikai], Tōkyō 1989.
 • Waltzer M., Civility and Civic Virtue in Contemporary America, „Social Research” 1974, t. 41, nr 4.
 • Yamasaki Kimiaki, Suzuki Eitarō ni okeru ‘shizen’ to gyōsei’ [‘Naturalny’ i ‘administracyjny’ w ujęciu Suzuki Eitarō], „Shakaigaku Hyōron” 2012, t. 63, nr 3.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart