Author: Adam Jelonek
Author: Mateusz Halawa
Author: Katarzyna Pawlak
Author: Maciej Żakowski
Year of publication: 2004
Source: Show
Pages: 9-24
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap200401
PDF: ap/7/ap0701.pdf

ASIAN VALUES AS A POLITICAL PLATFORM AND SUBJECT OF SOCIAL ANALYSES

The extraordinary economic growth experienced within East Asian countries - often achieved under different modalities than that of the neo-liberal orthodoxy - has put the political and social arrangements of these countries under the spotlight. The success of these countries, in relation to the downturn of Western economies, and the friction which has arisen over trade protectionism, economic conditionality, democracy and human rights have made the “Asian values” debate more than just an intellectual exercise. In fact it is highly, perhaps irredeemably, politicized.
The authors try to explain the crucial difference between the ideologically defined „Asian values” and the „Asian values” which are really present in the Asian minds, and as such may be the subject of the scientific interest. Further they present the short report of the results of their comparative values researches conducted on the population of Polish and Vietnamese students in the year 2003.

BIBLIOGRAFIA:

 • Peter L. Berger, Rewolucja kapitalistyczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
 • Francis Fukuyama, Confucianism and Democracy, w: „Journal of Democracy”, 1995 nr 2.
 • Krzysztof Gawlikowski, Poglądy Mahathira bin Mohamada, „Res Publica Nowa”, 2003 nr 3.
 • Krzysztof Gawlikowski, Problem „wartości azjatyckich”.Uwagi o koncepcjach Mahathira bin Mohamada, w: „Azja – Pacyfik”, Tom II (1999), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • David I. Hitchcock, Asian Values and the United States: How Much Conflict?, Institute of International and Strategic Research, Washington D.C. 1994.
 • Samuel P. Huntington The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma 1991.
 • Mahathir bin Mohamad, Rozważania o wartościach azjatyckich, w: „Azja – Pacyfik”, Tom II (1999), op.cit.
 • Robert Inglehart, Culture and democracy, w: Culture matters, How Values Shape Human Progress [red. L.Harrison, S.Huntington], Basic Books, New York 2000.
 • Adam W. Jelonek (red.), Wietnamczycy. Sytemy wartości. Stereotypy Zachodu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Robert D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie Kraków, Warszawa 1995.
 • J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Astrum, Wrocław 2001.
 • Karin Tomala, Prawa człowieka w Chińskiej Republice Ludowej, w: Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978–2000 [red. K. Tomala], Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003.
 • Tu Weiming, Rodzina, naród, świat: etyka globalna jako współczesne wyzwanie konfucjanizmu, w: Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa…, op.cit.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart