Year of publication: 2005
Source: Show
Pages: 253
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap2005
PDF: ap/full/Azja-Pacyfik_2005_druk.pdf

Historia

Jan Rowiński, Justyna Szczudlik. Z historii kontaktów polsko-chińskich (do 1945 r.).

Joseph Kolmaš. Akomodacja – poprzedniczka aggiornamento? (Na przykładzie misji katolickich w Chinach w XVI – XVIII w.)

Społeczeństwo

Małgorzata. Pietrasiak. Reformy oświatowe w Wietnamie. Zarys uwarunkowań.

Katarzyna Pawlak. System wartości na Tajwanie. Jaka „tradycja”? Jaka nowoczesność”?

Marta Lipska. Japoński styl negocjacyjny.

Polityka

Catherine Earl, Adam Fforde. Spice is nice. Australia and Asia – changing attitudes, changing practices.

Krzysztof Grzybowski. Filipiny – zarys historii najstarszej demokracji w Azji.

Aleksandra Zamaraeva. Interesy Chin w Azji Centralnej.

Adam P. Olechowski. Kolej do Tybetu – szansa czy zagrożenie?

Katarzyna Kubicz-Andryszak. Modyfikacja stanowiska Chin wobec problemu globalizacji.

Rozmowa

Ryszard Zalski – Rozmowa z Chien Fu, byłym sekretarzem Czang Kaj-szeka, politykiem, dyplomatą, członkiem rządu Tajwanu.

Wspomnienie

Ewa Pałasz Rutkowska. Profesor Wiesław Kotański (1915–2005) – wybitny uczony, japonista, wychowawca pokoleń.

Recenzje

Krzysztof Gawlikowski – Personalny wymiar dyplomacji chińskiej (Xiaohong Liu: Chińscy ambasadorzy, wzrost profesjonalizmu w dyplomacji od roku 1949, PISM, Warszawa 2005, ss. 319).

Bogdan Góralczyk – Chiny – rosnące supermocarstwo (Oded Shenkar: The Chinese Century: The Rising Chinese Economy and its Impact on the Global Economy, The Balance of Power, and Jour Job, Wharton School Publishing, New York 2005, ss. 191; Ted C. Fishman: China Inc.: How the Rise of the Next Superpower Challenges America and the World, Scribner, New York 2005, ss. 342; Michael J. Enright, Edith E. Scott, Ka-mung Chang: Regional Powerhouse: The Pearl River Delta and the Rise of China, John Wiley and Sons Ltd., Singapore 2005, ss. 325).

Justyna Szczudlik – Świadkowie historii (Agnes Smedley: China Fights Back, Israel Epstein: I Visit Yenan; Arthur Clegg: Aid China; E. Grey Dimond: Inside China Today; Hugh Deane: Good Deeds and Gunboats. Two Centuries of American–Chinese Encounters – wszystkie: Foreign Language Press, Beijing 2003).

Jan Rowiński – Polacy w Chinach (Edward Kajdański: Długi cień wielkiego muru. Jak Polacy odkrywali Chiny. Warszawa 2005 Oficyna Naukowa, ss. 396).

Ryszard Zalski – Chiang Ching-kuo — syn generalissimusa (Jay Taylor: The Generalissimo’s son Chiang Ching-kuo and the revolutions in China and Taiwan, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2000, ss. 520).

Materiały i informacje

Bogusław Zakrzewski. Pasje profesora Kolmaša.

Karolina Lewandowska. Chińczycy w kosmosie.

Małgorzata Ławacz. Stosunki Polski z krajami Azji i Pacyfiku (grudzień 2004–listopad 2005).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart