Author: Wioleta Gierszewska
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5024-9379
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 170-187
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202008
PDF: cip/18/cip1808.pdf

Współcześnie temat pandemii wirusa SARS-CoV-2 zdominował światową prasę. Jednak problem wirusa w Afryce, jeszcze w lutym 2020 r. był w zasadzie pomijany w prasie zachodniej. Natomiast w tym samym czasie można było dostrzec coraz rosnące zainteresowanie prasy afrykańskiej tym problemem. Działo się tak, ponieważ w Afryce stosunkowo późno, w porównaniu z innymi kontynentami, zaczęto odnotowywać pierwsze zakażenia. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa w świecie, 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. W początkowej fazie w Afryce, między innymi ze względu na małą ilość prowadzonych testów, nie odnotowywano takiej skali zakażeń jak w innych częściach świata, co nie oznacza, że sytuacja na kontynencie była lepsza. Celem artykułu będzie analiza sytuacji i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii w Afryce. Na przykładzie wybranych państw autorka oceni ich przygotowanie i stosunek do walki z pandemią.

Africa to confront the coronavirus pandemic (SARS-CoV-2)

Contemporary the topic of the SARS-CoV-2 virus pandemic has dominated the world press. However, the problem of the virus in Africa was largely ignored in the Western press as still February 2020. At the same time there was a growing interest in the African press in this problem. This was because the first infections began to be recorded in Africa relatively late compared to other continents. Because to the rapid spread of the virus around the world, the World Health Organization declared a pandemic on March 11, 2020. In the early phase in Africa, due to, among other things, the small number of tests carried out, the scale of infections was not recorded as in other parts of the world, which does not mean that the situation on the continent was better. The aim of the article will be to analyze the situation and problems related to the spread of the pandemic in Africa. Using the example of selected countries, the author will assess the preparation and attitude of individual countries to the fight against the pandemic.

REFERENCES:

 • Cieślik E., Czernichowski K., Ndiaye B., Afryka Subsaharyjska. Potencjał, proble­my i możliwości dla Polski, Warszawa 2020.
 • Czernichowski K., Integracja afrykańska. Uwarunkowania, formy współpracy, in­stytucje, Warszawa 2010.
 • Duszyński J., Afelt A., Ochab-Marcinek A., Owczuk R., Pyrć K., Rosińska M., Rychard A., Smiatacz T., Zrozumieć COVID-19, Warszawa 2020.
 • Gilbert M., Pullano G., Pinotti F., Valdano E., Poletto Ch., Boëlle P.-Y., D’Orten­zio E., Yazdanpanah Y., Preparedness and vulnerability of African countries against importations of COVID-19: a modelling study, „The Lancet”, 14–20.03.2020, vol. 395, nr 10227, https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30411-6.
 • Jaremczuk E.J., Przemiany polityczne w Kongu. Od kolonii po współczesne pań­stwo (1885–2020), Poznań 2020.
 • Martinez-Alvarez M., Jarde A., Usuf E., Brotherton H., Bittaye M., Samateh A.L., Antonio M., Vives-Tomas J., D’Alessandro U., Roca A., COVID-19 pandemic in west Africa, „The Lancet. Global Health” 2020, vol. 8, nr 5, https://doi.org/ 10.1016/S2214- 109X(20)30123-6.
 • Patkar A., Gosling L., Equity and inclusion in sanitation and hygiene in Africa, [w:] Sanitation and Hygiene in Africa. Where do We Stand? Analysis from the Africa­San Conference, Kigali, Rwanda, red. P. Cross, Y. Coombes, London–New York 2014, https://doi.org/10.2166/9781780405421.
 • Szaflarski J., Poznanie Czarnego Lądu, Warszawa 1968.
 • Zwoliński A., Biedy Afryki, Kraków 2009.
 • Boinet A., Giraud A., Situation Report: Water & Crises? 2020 Water, hygiene and sanitation barometer, 6th edition Inventory Access to a Vital Resource, Challenges & Solutions, Solidaries International, 16.03.2020.
 • Report: The Health of the people: what works the African Regional Health Report 2014, [w:] World Health Organization. Regional Office for Africa, Luxembourg 2014.
 • Report: COVID 19. Situation uptade for the WHO African Region, 21 October 2020 [w:] External Situation Report 34, World Health Organization. Regional Office for Africa 2020.
 • Sinining V., COVID 19 – the deadly disease that sparked a global turmoil, Africa Health Development Organization, Kinshasa 2020.
 • www.informacje.pan.pl
 • www.gov.rw
 • www.politico.eu
 • www.amp-france24-com
 • www.sciencedirect.com
 • www.reuters.com
 • www.monitor.co.ug
 • www.radiookapi.net
 • www.aljazeera.com
 • www.amp-dw-com
 • www.africanews.com
 • www.newvision.co.ug
 • www.afro.who.int
 • www.dw.com
 • www.moh.gov.rw
 • www.zdrowie.wprost.pl
 • www.youtube.com
 • www.aa.com
 • www.bbc.com
 • www.hrw.org
 • www.apnews.com
 • www.cfr.org
 • www.apps.who.int

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart