Author: Alfred Skorupka
Institution: Politechnika Śląska Katowice
ORCID: https://doi.org/0000-0002-0360-6564
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 122-135
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202107
PDF: cip/19/cip1907.pdf

Cywilizacja andyjska obejmuje nie tylko Inków, ale także wcześniejsze kultury w tamtym regionie świata i trwała kilka tysięcy lat. Autor artykułu wyróżnia następujące przyczyny upadku tej cywilizacji: 1) przewaga techniczna i kulturowa Hiszpanów; 2) wojna domowa w państwie Inków; 3) brak integracji społeczeństwa inkaskiego; 4) problemy wewnętrzne imperium Inków. W konkluzjach pracy autor zastanawia się w jakim stopniu te przyczyny można odnieść do świata dzisiejszych cywilizacji.

The causes of the fall of Andean civilization

The Andean civilization includes not only the Incas, but also earlier cultures in that region of the world and lasted several thousand years. The author of the article distinguishes the following reasons for the fall of this civilization: 1) the technical and cultural advantage of the Spaniards; 2) civil war in the Inca state; 3) lack of integration of the Inca society; 4) internal problems of the Inca empire. In the conclusions of the work, the author wonders to what extent these causes can be related to the world of today’s civilization.

REFERENCES:

  • Barber B.R., Dżihad kontra McŚwiat, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2001.
  • Cieślewska J., Kunicki K., Mitologie świata. Inkowie, Warszawa 2007.
  • Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jan­kowska, Warszawa 2011.
  • Kania M., Prekolumbijski image Peru. Rola archeologii i dziedzictwa inkaskiego w kształtowaniu peruwiańskiej tożsamości narodowej, Kraków 2010.
  • Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009.
  • Rostworowska M., Historia państwa Inków, przeł. P. Prządka-Giersz, M. Giersz, Warszawa 2007.
  • Szemiński J., Inkowie o Inkach. Antologia, Warszawa 2015.
  • Szemiński J., Ziółkowski M., Mity, rytuały i polityka Inków, Warszawa 2006.
  • Śledziewska K., Włoch R., Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Warszawa 2020 [open access].

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart