Author: Grzegorz Piwnicki
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 146-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201709
PDF: cip/15/cip1509.pdf

Problemy wiary i religii państwa świeckiego, ich wzajemnych relacji są w czasach chwiejącego się świata1 bardzo istotne i nie do przecenienia.
Należy szukać odpowiedzi jak pogodzić renesans religijności ze wzmożonym sekularyzmem w różnych krajach. Mówimy również o postsekularyzmie. Te ważkie zagadnienia determinują podziały polityczne w Polsce. Bez wspólnego dialogu, dążenia do konsensusu, odrzucenia fundamentalności możemy jako wspólnota polska przestać istnieć.
Grozi nam przejście od utopii do dystopii. Wszystko zależy od tego jak reagować na te wyzwania będą państwo i Kościół katolicki. Należy również odrzucić wszelkie fobie i nacjonalizm z szowinizmem narodowym.

The State and Church relations on the turn of XX and XXI century. The case of Poland

Problems of the faith and religion of the laic State and their mutual relations in the times of the trembling world are very important and can not be overestimated.
We should look for the answers how to reconcile the renaissance of the religiosity with the increased secularism in the different countries.
We are also talking about post-secularism. These issues determine the political divisions in Poland. Without a common dialogue, a desire for consensus, a rejection of fundamentalism, we can cease to exist as a Polish community.
We are threatened by the transition from Utopia to dystopia. It all depends on how you react to these challenges will be the state and the Catholic Church. You should also reject all phobias and nationalism with national chauvinism.

BIBLIOGRAFIA:

 • Aduszkiewicz A., Wartości chrześcijańskie w kampanii wyborczej 1993 roku. Przyczynek do analizy stosunek elit politycznych do kościoła i katolicyzmu, [w:] Kultura narodowa i polityka, red. J. Kurczewska, Warszawa 2000.
 • Bartoś J., Yves Congar teolog w matni, „Gazeta Wyborcza z dn. 25–26.02.2017.
 • Chłodowski M., Hajnówka się modli, narodowcy maszerują, „Gazeta Wyborcza”, 27.02. 2017.
 • Dostatni T., Partie ewangelii nie głoszą, „Gazeta Wyborcza” z dn. 6.04.2017.
 • Gowin J., Kościół po komunizmie, Kraków 1995.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.
 • Kwasieborski W., Podstawy narodowego poglądu na świat, Warszawa 1937.
 • Majmurek J., To młodzi urządzą naprawdę świecki kraj, „Gazeta Wyborcza”, 8.03.2017.
 • Michalik E., Piątek T., Bóg rozumu się nie boi, „Gazeta Wyborcza”, 5–6.11.2016.
 • Niesiołowski A., Katolicyzm a totalizm, Poznań 1937.
 • Oszajca W., Wierzący ksiądz, „Gazeta Wyborcza” z dn. 22–23.10.2016.
 • Sroczyński G., Świat się chwieje. 20 rozmów o tym, co z nami dalej, Warszawa 2015.
 • Targański T., Post-Świeckość zmienny byt religii, „Niezbędnik Inteligenta”, dodatek do „Polityki” 2007, nr 1.
 • Warga K., Falangiści kultury, czyli umundurowanie dusz, „Gazeta Wyborcza”, 9.01. 2017.
 • Wielka Encyklopedia, PWN t. 6, Warszawa 2002.
 • Wielowiejska D., Konserwatywna Konstytucja czerwonych i różowych, „Ale historia”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 3.04.2017.
 • Wilgocki M., Hyra M., Szaliki poświęcone, „Gazeta Wyborcza”, 9.01.2017.
 • Wilgocki M., Trudno nie mieć skojarzeń z faszyzmem, rozmowa z o. Tomaszem Dostatnim z dn. 4.04.2017.
 • Wilgocki M., Czas przypomnieć o nacjonalizmie europejskim, „Gazeta Wyborcza”, 2.03.2017.
 • Woźnicki Ł., ONR – tajny współpracownik PiS, „Gazeta Wyborcza”, 7.11.2016.
 • Wójcik M., Zły dotyk w Kościele jak biskupi chronią księży, „Gazeta Wyborcza”, 17.11. 2016.
 • Windyga M., Obóz Narodowo-Radykalny w Warszawie międzywojennej, [w:] Warszawa II Rzeczypospolitej 1918–1939, t. 2, Warszawa 1970.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart