Author: Adam Romejko
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 347-361
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201721
PDF: cip/15/cip1521.pdf

Austria jest krajem, który w swej polityce kieruje się (w przeszłości i obecnie) pragmatyzmem, tj. interesem narodowym, będącym wyznacznikiem tego, co jest akceptowalne, a co nie. Interes narodowy jest istotnym faktorem w ramach uprawianej tam polityki migracyjnej i nie ma znaczenia czy chodzi o imigrantów ekonomicznych, czy o uchodźców. Od lat 60. XX w. Austria jest postrzegana jako miejsce, w którym można znaleźć lepsze życia. To dlatego przybywali tam licznie gastarbeiterzy z Jugosławii i Turcji. Politycy austriaccy podejmowali działania mające na celu kontrolowanie napływu robotników cudzoziemskich – preferowano tych przydatnych dla miejscowej gospodarki, a jednocześnie niestanowiących zagrożenia dla rodzimej siły roboczej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w czasach obecnych. Imigranci mają nie tylko ekonomiczne, lecz także polityczne znaczenie. Partie lewicowe postrzegają w nich okazję do wzmocnienia swych wpływów. Z szeregów imigranckich wywodzą się bowiem w większości ich wyborcy. Partie prawicowe starają się zaś pozyskać przychylną opinię tej części elektoratu, która nie godzi się na przyjmowanie większej ilości przybyszów. Specyficznym aspektem austriackiego pragmatyzmu jest wypowiadanie krytycznych opinii wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, które nie wspierają niemieckiej willkommenskultur. Austria, która w przeszłości była postrzegana jako most łączący Wschód z Zachodem, straciła w oczach krytykowanych krajów, w tym Polski.

The issue of migration in the politics of modern Austria

Austria is a country that in politics is guided by pragmatism. The main determinant of what is politically correct or not, it is the national interest. This approach is revealed in the past and present, including the question of the migrant community. It does not matter whether we are dealing with economic or political migrants or refugees. Since the sixties Austria is becoming a popular country where newcomers sought a better life. Many guest workers came then from Turkey and Yugoslavia. On the one hand, the Austrian authorities legally regulated migration and offered access to employment, on the other hand they tried to avoid restrictions. This pragmatic approach was due to favourable economic conditions prevailing in Austria. A similar situation we face today. The authorities want to control the influx of foreigners into Austria and at the same time without any restrictions they let in to the country people describing themselves as refugees. The presence of foreigners is an important part of the political game. Left-wing parties recognize that immigrants are important voters. Their representatives want in this way to gain popularity among Austrians who fear the negative impact of the influx of foreigners and promoted multiculturalism policy. A negative consequence of the Austrian pragmatism is highly critical assessment of the countries of Central and Eastern Europe, which do not support naive Germany’s policy in relation to the latest wave of newcomers. Austria, which in the past was seen as a bridge between the West and the East, has lost the support of the criticized countries, including Poland.

BIBLIOGRAFIA:

 • Austria znalazła własny sposób na islamistów, www.rp.pl/artykul/69986,1164775-Austria-znalazla-wlasny-sposob-na-islamistow.html.
 • Bevölkerung in Privathaushalten nach Migrationshintergrund, www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_migrationshintergrund/index.html.
 • Bevölkerung seit 2001 nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland, www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_staatsangehoerigkeit_geburtsland/031396.html.
 • Böse M., Haberfellner R., Koldas A., Mapping Minorities and their Media: The National Context – Austria, www.zsi.at/object/publication/1191/attach/MinoritiesMedia_AT2001.pdf.
 • Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Behinderteneinstellungsgesetz geändert werden, „Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich“ 2013, nr 72.
 • Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die äußeren Rechtsverhältnisse islamischer Religionsgesellschaften erlassen wird, „Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich” 2015, nr 39.
 • Bundesgesetz vom 20. März 1975, mit dem die Beschäftigung von Ausländern geregelt wird (Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG), „Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich” 1975, nr 218.
 • Bürgerforum: Flüchtlinge – kein Ende in Sicht?, ORF2, 24.11.2015, godz. 20.15.
 • Durmaz B., Döner, Machos und Migranten. Mein zartbitteres Leben, Freiburg im Breisgau 2012.
 • Dyczewski L., Diaspora czy integracja Polaków w Górnej Austrii, „Studia Polonijne” 1992.
 • Fassmann H., Integrationsindikatoren des Nationalen Aktionsplans für Integration. Begriffe. Beispiele. Implementierung, Wien 2010.
 • Fiedor K., Austria. Od gospodarki żarnowej do Unii Europejskiej, Opole 2000.
 • 50 Punkte – Plan zur Integration von Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten in Österreich, www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Publikationen/Integrationsplan_final.pdf.
 • Gesetz vom 15. Juli 1912, betreffend die Anerkennung der Anhänger des Islams nach hanefitischem Ritus als Religionsgesellschaft, „Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder“ 1912, nr 159.
 • Grajewski A., Przywództwo w czasach kryzysu, „Gość Niedzielny” 2015, nr 44.
 • Hilfe für Flüchtlinge, diakonie.at/hilfe-fuer-fluechtlinge.
 • Institut für Islamische Studien, https://iis.univie.ac.at.
 • Integrationsbericht 2015. Bisher Erreichtes und Leitgedanken für die Zukunft, Wien 2015.
 • Key figures on Europe. 2015 edition, Luxembourg 2015.
 • Kleindel W., Österreich. Daten zur Geschichte und Kultur, Wien 1995.
 • Kocina E., Islam: Mehr Kontrollen für Kindergärten, „Die Presse“, z dn. 11 grudnia 2015 r.
 • Kundmachung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Bundeshöchstzahl 1992, „Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich“ 1991, nr 599.
 • Nationaler Aktionsplan Integration, www.bmeia.gv.at/integration/nationaler-aktionsplan. Lebhart G., Österreich: Integrationspaket für Ausländer, „Migration & Bevölkerung.
 • Das Online-Portal zur Migrationsgesellschaft”, www.migration-info.de/artikel/2000-07-04/oesterreich-integrationspaket-auslaender.
 • Loew P. O., Wir Unsichtbaren. Geschichte der Polen in Deutschland, München 2014.
 • MigrantInnen & Flüchtlinge, www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge.
 • Migration und Integration in Österreich, www.zukunfteuropa.at/site/7216/default.aspx.
 • Neutralität, [w:] Österreich Lexikon, t. 2, red. E. Bruckmüller, Wien 2004.
 • Niewiadomski J., Fascynujący czas dramatycznych przełomów, w: Polacy na Uniwersytecie w Innsbrucku, red. E. Walewander, Lublin 2002.
 • Romejko A., Austriacka polityka wobec wybranych mniejszości narodowych i religijnych, „Studia Gdańskie” 2007, t. 21.
 • Romejko A., Przemiany austriackiej tożsamości narodowej, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. E. Polak, J. Leska-Ślęzak, Pelplin 2007.
 • Semka P., Węgry na celowniku, „Gość Niedzielny” 2015, nr 42.
 • Szymanowski M., Imigrancki klin, „Do Rzeczy” 2015, nr 42.
 • Tälos E., Das politische System in Österreich, Wien 2000, s. 13, 26–27.
 • Uniwersalna Encyklopedia PWN, Warszawa 2008 (DVD).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart