Author: Małgorzata Mieczkowska
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 391-401
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201724
PDF: cip/15/cip1524.pdf

Artykuł przedstawia uwarunkowania przebudowy struktur organizacyjnych mniejszości serbołużyckiej w trakcie przełomu politycznego i przygotowań do jednoczenia się obu państw niemieckich. Autorka tekstu analizując wydarzenia kilku miesięcy przełomu lat 1989/1990 zaprezentowała główne nurty przemian w środowisku mniejszości oraz etapy budowania konsensusu narodowego.

Minorities in the process of change. Sorb’s minority perspective

In the article Author describes reorganizations of Sorbs minority organizations due to political transformation and German reunification. Author analyzed events from 1989 to 1990. Also in the article was presented main trends of changes in the minorities.

BIBLIOGRAFIA:

  • Bojenko-Izdebska E., Przemiany w Niemczech Wschodnich 1989–2010. Polityczne aspekty transformacji, Kraków 2011.
  • Cygański M., Leszczyński R., Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan, t. 2: Lata 1919–1997, Opole 1997.
  • Grós J., Na wšěm wina je ta Domowina...? Pytanje za wotmołwami, Budyšin 1992.
  • Jaskułowski T., Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1989–1990. Geneza – przebieg – efekty, Wrocław 2007.
  • Kasper M., Die Lausitzer Sorben in der Wende 1989/1990. Ein Abriss mit Dokumenten und einer Chronik, Bautzen 2000.
  • Reuth R.G., Lachmann G., Pierwsze życie Angeli M., Poznań 2014.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart