Author: Joanna Leska-Ślęzak
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 402-411
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201725
PDF: cip/15/cip1525.pdf

Tożsamość Polaków w diasporze w Holandii można definiować w różnych kategoriach. Z jednej strony jako typowo polonijną, a także jako polską zmierzającą do identyfikacji dwukierunkowej kraju osiedlenia. Organizacje, które funkcjonują w Królestwie Niderlandów są otwarte na nowe wyzwania kulturowo-cywilizacyjne. Należą do nich m.in. Fundacja Multikuturalna Platforma dla Pokoju i Wolności, TOP Polki, Polish Professional Woman of the Nederlands. Młode pokolenie imigrantów uczestniczy w działalności organizacji głównie w formie wolontariatu. Głównym celem współczesnych organizacji jest promocja Polski w Holandii.

New Polish community organizations in the Kingdom of Netherlands

Identity of Polish community can be defined in various categories. From one side, those people have typical foreign community identity, from the other, they have bipolar identity focused on integration with the Netherlands. Organizations that function in Holland are open to new cultural challenges. There are following new Polish community organizations operating in Holland: Multicultural Platform for Peace and Freedom, TOP Polki, Polish Professional Woman of the Netherlands.

BIBLIOGRAFIA:

 • Basiński E., Polonia zagraniczna. Polska. Informator, Warszawa 1974.
 • Chodubski A., Aktualne tendencje rozwoju oświaty polonijnej, [w:] Miscellanea oświaty polonijnej, red. J. Knopek, Bydgoszcz 2000.
 • Chodubski A., O źródłach konfliktów współczesnej emigracji, [w:] Konflikty społeczne w procesie transformacji ustrojowej, red. K. Piątek, Toruń 1996.
 • Chodubski A., Polacy we współczesnym życiu diasporowym, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 1 (12).
 • Leska-Ślęzak J., Polacy w Holandii. Przeszłość i teraźniejszość, Toruń 2003.
 • Leska-Ślęzak J., Współczesne organizacje polonijne i ich rola w życiu Polonii w Holandii, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 1 (12).
 • Podhorecki L., Kraj na przekór naturze, Warszawa 1986.
 • „Poolse Hartpatientjes Hear Nederland” 1986, nr 2.
 • Wielgosz T., Opium cywilizacji, Warszawa 2011.
 • www.fakty.nl, 10.01.2014 r.
 • www.pnkv.nl, 10.01.2014 r.
 • Wywiad przeprowadzony przez autorkę w Hadze 13 maja 2016 r. z Klaudią Cenkalą, prezesem Fundacji Międzynarodowa Platforma dla Wolności i Pokoju.
 • Wywiad przeprowadzony przez autorkę w Hadze w dniu 13 maja 2016 r. z panią Joanną Schutholtz.
 • Wywiad z prezes Polish Professional Women in the Nedherlands Moniką Boomgaard przeprowadzony przez autorkę w Holandii 12 maja 2016 r.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart