Author: Margot Stańczyk-Minkiewicz
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 479-497
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201730
PDF: cip/15/cip1530.pdf

Bardzo często, kiedy w dyskursie publicznym analizie poddaje się poziom i skalę bezpieczeństwa człowieka, na plan pierwszy wysuwa się „bezpieczeństwo zdrowotne” tegoż. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na wszelkiego rodzaju rozwój (zarówno w skali globalnej, kontynentalnej, państwowej, regionalnej czy jednostkowej) diametralny wpływ ma właśnie zdrowie człowieka. Niestety wpływ na nie ma nierzadko szereg czynników niezależnych od niego samego. Warunków, zarówno jego zagwarantowania, jak i niedostatku szukać należy w przyczynach politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych, demograficznych, czy też stanu środowiska naturalnego. Jakość i poziom zdrowia człowieka, zarówno w kontekście społecznym, jak i publicznym, uzależnione będą w takim samym stopniu od postępujących stale procesów globalizacyjnych, które przenikają dzisiaj do każdej płaszczyzny życia jednostki, jak i od sytuacji państwa, w którym dana jednostka funkcjonuje.
W poniższym artykule autorka podejmuje próbę analizy zależności pomiędzy skalą dysfunkcyjności państwa a poziomem bezpieczeństwa zdrowotnego jego obywateli. W jej opinii, słabość administracji państwowej, korupcja, nepotyzm, ubóstwo, analfabetyzm, bezrobocie etc., tak charakterystyczne dla państw „dysfunkcyjnych – wrażliwych”, to główne przyczyny problemów „bezpieczeństwa zdrowotnego”. Obszar badań stanowić będzie kontynent afrykański, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej, ponieważ skupia on w swoim regionie najwięcej państw dysfunkcyjnych w skali globu.

Disfunctionality of African states and the level of health security of their inhabitants

The topic of humans „health security” is nowadays one of the most current in public discussions. The confirmation of its significant meaning should mostly be a fact that, the guarantor of evaluation of the world, continent, state, region or finally single person is humans health. Saying that possibilities of humans functioning is connected with his health, is a pure truism. This is conditioned with whole scale of factors, which usually cannot be controlled by human. Influence on guaranteeing this discussed health security, as much as on its lack, have factors like: economic, political, culture, demographic and ecological ones.

BIBLIOGRAFIA:

 • Amnesty International, Nigeria, No Justice For The Dead, February 2013.
 • Amnesty International Publications, Cote D’ivoire the Victor’s Law. The Human Rights Situation Two Years After The Post-Electoral Crisis, London 2015.
 • Brennek M. (red.), Zmiany klimatyczne – impas i perspektywy – punkt widzenia krajów globalnego południa, Warszawa 2011.
 • Davidson B., Społeczna i polityczna historia Afryki w XX wieku, Warszawa 2011.
 • Dixon R.K., Smith J., Guill S., Life on the edge: vulnerability and adaptation of African ecosystems to global climate change, „Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change” 2004, nr 8 (2).
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Światowy szczyt FAO w sprawie bezpieczeństwa żywności – Eliminacja głodu z powierzchni ziemi, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego.
 • Gilarowski J., Afryka dzisiaj. Piękna, biedna, różnorodna, Warszawa 2012.
 • Gordon D., Indicators of Poverty & Hunger, New York 2006.
 • Van Lieshout M., Kovats R.S., Livermore M.T.J., Martens P., Climate change and malaria: analysis of the SRES climate and socio-economic scenarios, „Global Environmental Change” 2004, nr 14 (1).
 • Lizak W., Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012.
 • Łęcka I., Milewski J.J., Vorbrich R., Geopolityczne i społeczne kryteria wyodrębnienia regionu afrykańskiego, [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J.J. Milewski, W. Lizak, Warszawa 2002.
 • Łoś-Nowak T. (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Warszawa 2008, s. 415–439.
 • Markowska-Manista U., „Leśna edukacja”. Dylematy edukacji dzieci pigmejskich w Afryce Środkowej, [w:] Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, red. K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz, Łódź 2010.
 • Meredith M., Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011.
 • Michałowska G., Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, Warszawa 2008.
 • Ostaszewski P. (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869–2006, Warszawa 2006.
 • Payé R., Obéra D., The negative impacts of human activities in the Eastern African region: an international waters perspective, „Ambio” 2004.
 • Rose-Ackermann S., Korupcja i rządy, Warszawa 2001.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., Wyszyński Ł., Głuchowska-Wójcicka M., Globalization – Migration – Security, Gdynia 2012.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., Non omne, quo nitet, aurum Est. Kilka refleksji dotyczących kontrowersyjności mocarstw afrykańskich, [w:] Stare i nowe mocarstwa w Afryce – stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, red. A. Żukowski, Olsztyn 2012.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., Dysfunkcyjność Sudanu Południowego w aspekcie politycznym, ekonomicznym i demograficznym, [w:] Bilad as-Sudan. Napięcia i konflikty, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin 2014.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., Łamanie praw człowieka w państwach dysfunkcyjnych Afryki jako determinant terroryzmu, [w:] Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, red. A. Żukowski, Olsztyn 2014.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., Komunikowanie polityczne a dysfunkcyjność państw afrykańskich. Próba analizy współzależności, [w:] Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Polityka – gospodarka – społeczeństwo – media, red. A. Żukowski, Olsztyn 2015.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., The problem of terrorism in fragile states of Africa. Causes of consequences of phenomenon, „European Journal of Transformation Studies” 2017, vol. 5, nr 1, s. 51–53.
 • Szupejko M., Bogactwo i bieda w Afryce. Aspekty ekonomiczne, efekty społeczne i kulturowe, [w:] Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, red. A. Żukowski, Olsztyn 2011.
 • Williams P.D., War and Conflict in Africa, Cambridge 2012.

Strony internetowe:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart