Author: Tadeusz Linkner
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 498-510
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201731
PDF: cip/15/cip1531.pdf

Ks. Symforian Tomicki jest autorem tomiku wierszy pt. Kwiaty więzienia. Wiersze napisał podczas niewoli w Berlinie i gdańskiej Twierdzy Wisłoujście. Właśnie Sonety Wisłuskie stanowią najważniejsza i najbardziej oryginalną część jego dorobku poetyckiego. Poświęcone są one krajobrazowi gdańskiemu widzianemu z twierdzy, w której przebywał w latach 1863–1866. Nikt przed nim nie zobrazował Twierdzy Wisłoujście w sposób poetycki.

One hundred and fifty-year-old sonnets from Gdansk

Rev. S. Tomicki is an author of the poetic collection entitled Kwiaty więzienia (The flowers of Prison). He wrote this volume during his confinement in jails in Berlin and Wisloujscie Fortress. The Wisloujscie Sonnets are most important part of his poetry. They are dedicated to Gdansk landscape that has been seen from the Fortress in 1863–1866. Before him no one has written it poetically.

BIBLIOGRAFIA:

  • Biesiada J., Ksiądz Symforian Tomicki – pisarz, redaktor „Szkółki Niedzielnej” i „Oświaty” (1817–1877), „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” 2014, t. 9.
  • Linkner T., Bezdomny bohater Żeromskiego w pociągu, [w:] Żeromski. Piękno i wolność. Studia, t. X, idea i układ tomu J. Ławski, Białystok–Rapperswil 2014–2015.
  • Lubiński Cz. (K. Damrot), Szkice z ziemi i historii Prus Królewskich, Gdańsk 1886.
  • Samp J., Gdańsk w relacjach z podróży (1772–1918), Gdańsk 1991.
  • Tomicki X.S., Przypiski, do: X.S. Tomicki, Kwiaty więzienia, Gdańsk 1866.
  • Tuczyński J., Marynistyka polska, Poznań 1975.
  • Wyszkowski M., Opis podróży do Gdańska w roku 1805 odprawionej w liście do przyjaciela, „Nowy Pamiętnik Warszawski” 1804.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart