Author: Tadeusz Dmochowski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 56-70
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201804
PDF: cip/16/cip1604.pdf

W artykule omówiono podstawowe dokumenty podpisane w czasie siódmego rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie (drugiego nieformalnego spotkania na szczycie) w Pekinie w dniach 9–10 grudnia 1999 r. W trakcie spotkania podpisano wspólny komunikat informacyjny z nieformalnego spotkania oraz wspólne oświadczenie rosyjsko-chińskie, a także trzy porozumienia międzyrządowe – dwa protokoły – opisy linii rosyjsko-chińskiej granicy państwowej w jej wschodniej oraz zachodniej części oraz porozumienie o wspólnym gospodarczym użytkowaniu wyodrębnionych wysp i przylegających do nich akwatoriów rzek pogranicznych.

The seventh Russian-Chinese summit (the second „informal summit”), December 9–10, 1999

The article discusses the basic documents signed during the seventh Russian-Chinese summit meeting (the second „informal summit”) in Beijing on 9–10 December 1999. During the meeting a joint information from the second informal summit was signed, and a joint Russian-Chinese statement. Three intergovernmental agreements were also signed – the protocol on the delineation of the eastern section of the boundary line between Russia and China, the protocol on the delineation of the western section of the boundary line between Russia and China, and an agreement on joint economic use of certain islands and the adjacent water areas of the border rivers.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart