Author: Katarzyna Kamińska-Korolczuk
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4895-2399
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 89-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201907
PDF: cip/17/cip1707.pdf

Celem analizy jest stwierdzenie czy zmiany, które zostały wymuszone regulacjami ustawowymi, rekomendacjami skierowanymi do partii politycznych lub zmianami świadomości społecznej, polegające na zwiększeniu liczby kobiet w parlamentach, wpłynęły na wzrost liczby żeńskiej części społeczeństwa w innych sferach reprezentacji politycznej. Czy przekładają się na zwiększenie liczby pań nie tylko w parlamencie, lecz i na wiodących stanowiskach, takich jak funkcja prezydent, premier czy ministerialna? Przegląd piśmiennictwa, raportów i danych z wybranych państw Europy dowodzą, że wprowadzenie przymusu czy zachęt ze strony państwa skierowanych w stronę podmiotów polityki zaowocowało co prawda zwiększeniem reprezentacji kobiet w polityce, lecz nie wpłynęło w równie dużym stopniu na powierzanie paniom stanowisk kierowniczych w resortach. Dociekania czy i dlaczego kobiety są rzadziej zatrudniane na eksponowanych stanowiskach wydają się być istotne. Choćby z uwagi na fakt, że od wprowadzenia przepisów czy wytycznych dotyczących zasad wyrównywania szans płci w wielu państwach minęło sporo lat, a ich oddziaływanie nadal wzbudza kontrowersje.

Political participation of women in Europe - present state and challenges of the future

The aim of the analysis is to determine whether changes that have been forced by statutory regulations, recommendations addressed to political parties or changes in public awareness, consisting in increasing the number of women in parliaments, influenced on number of female in another sphere of political life. Do they influenced into an increase the number of women not only in the parliament, but also in leading positions such as the function of president, prime minister or minister? A review of the literature, reports and data from selected European countries shows that the introduction of coercion or incentives from the state aimed at policy-makers resulted in increasing the representation of women in politics. But it did not affect on the appointment an equally large number of woman on managerial positions in ministries. Finding out whether and why women are less frequently employed at valid positions seems to be important. For example due to the fact that many years have passed since the regulations of equal opportunities were introduced in many countries, and their impact is still controversial.

REFERENCES:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart