Author: Jacek Sroka
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 51-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201703
PDF: cip/15/cip1503.pdf

Tekst traktuje o generaliach związanych z fundamentalnymi barierami utrudniającymi prowadzenie skutecznej polityki publicznej wobec sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Jego treść nie odnosi się wyłącznie do Polski i nie do konkretnych propozycji rozwiązań formalnych, ale też był pisany z myślą o polskiej nauce. Autor inspirował się, nie trzymając się ich kurczowo, znanymi tekstami zarówno klasyków poważnych, jak i klasyków odważnych. Do tych pierwszych zaliczają się: polski mikrobiolog i filozof, Ludwik Fleck1 wraz z kontynuatorami, przede wszystkim w osobie amerykańskiego fizyka i filozofa. Thomasa Kuhna2. Dwaj inni inspirujący w tej mierze Amerykanie to: psycholog Abraham Maslow3 i socjolog Robert Merton4. – Mamy tu czterech klasyków poważnych. Klasykiem odważnym5 jest natomiast rodzimy przedstawiciel dziedziny wiedzy rzekomej, tj. imagineskopii, pod tym nazwiskiem znany z jednej tylko publikacji, ale za to publikacji przełomowej i w tejże dziedzinie, i w myśleniu jako takim. Chodzi o światowej sławy polskiego pendologa, Śledzia Otrembusa Podgrobelskiego6. – Sugerując się stylem tego zręcznego naukowego prowokatora nie od rzeczy będzie w tym miejscu stwierdzić, że naukowym zamiarem autora było, aby artykuł stanowił głos mniej na puszczy, a więcej w dyskusji nad realnymi możliwościami prowadzenia skutecznej polityki sektorowej wobec nauki i szkolnictwa wyższego.

Dialogue in science and on science – about the limits of the science policy

The paper regards the general issues connected with the fundamental barriers which impede the implementation of an effective public policy in the sector of science and higher education. Its content does not refer exclusively to Poland or any specific formal solutions but it was written in the Polish science in mind in the first place. The author was inspired by the texts of both conservative and audacious classics.

BIBLIOGRAFIA:

 • Campbell J.L., Pedersen O.K., Systemy zarządzania wiedzą i porównawcza ekonomia polityczna, „Zarządzanie Publiczne” 2008, vol. 4, nr 2.
 • Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, Warszawa 1982.
 • Durkheim É., O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, Warszawa 1999.
 • Fleck L., Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, tłum. M. Tuszkiewicz, Lublin 1986.
 • Klukowski Z., Sprawa o szerzenie dżumy w Lublinie w r. 1711, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych” 1927, nr 6.
 • Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa 1968.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2006.
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 2002.
 • Podgrobelski Ś.O., Wstęp do imagineskopii, Kraków 1977.
 • Sroka J., Intuicja w procesie decyzyjnym, [w:] Prawo i polityka w ochronie środowiska, red. H. Lisicka, Wrocław 2006.
 • Wittgenstein L., Tractatus Logico-Philosophicus, Warszawa 1997.
 • Znaniecki F., Społeczne role uczonych, Warszawa 1984.
 • Zybała A., Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych, Warszawa 2016.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart