Author: Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
Institution: Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 249-263
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201715
PDF: cip/15/cip1515.pdf

Artykuł koncentruje się na eksploracji najważniejszych czynników indukujących wysokie poparcie dla polityki Władimira Putina. Punktem wyjścia analizy jest charakterystyka rosyjskiego systemu politycznego, który determinuje określone relacje na linii Kreml – społeczeństwo rosyjskie. Mając świadomość, iż społeczeństwo rosyjskie nie jest monolitem, autorka kieruje uwagę na tę część rosyjskiej populacji, która deklaruje swoje poparcie dla działalności obecnego prezydenta. Uwzględniając szeroki wachlarz zagadnień dotyczących tego zjawiska stara się w tekście odpowiedzieć na następujące pytania: na jakie potrzeby i oczekiwania społeczne odpowiadają działania prezydenta? Dlaczego duża część społeczeństwa rosyjskiego nie widzi alternatywy dla Władimira Putina na stanowisku Prezydenta Rosji? W jakim stopniu wartości realizowane przez Kreml wpisują się w wartości uznane przez rosyjskie społeczeństwo?

Reasons of social acceptance of Vladimir Putin’s politics

The aim of this article is to present relations between the authorities and society as well as the perception of domestic and foreign policy of Vladimir Putin by residents of the Russian Federation. The author aims to characterize and describe various factors that affect the legitimacy of Vladimir Putin’s power. A special emphasis is put on Russian political system and its influence on social support for the ruling elite, particularly on semantic content behind the high approval ratings of Vladimir Putin.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart