Author: Joanna Leska-Ślęzak
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 71-80
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201805
PDF: cip/16/cip1605.pdf

Królestwo Niderlandów to państwo, które od wieków przyciągało imigrantów ze względu na otwartość, tolerancję; bez względu na pochodzenie etniczne i kulturowe, a słynęło z możliwości rozwoju i bogactwa. Model nordycki realizowany w polityce społecznej Królestwa Niderlandów w szczególny sposób zwraca uwagę na programy socjalne i obejmuje swoim zasięgiem główne rodzaje ryzyk socjalnych. Opieka państwa rozciąga się od chwili narodzin aż do śmierci. Bezpieczeństwo socjalne w Królestwie Niderlandów głównie świadczone jest w formie finansowej i odpowiednio redystrybuowane są środki na poszczególne zasiłki wprowadzane przez państwo dla imigrantów zamieszkujących na stałe w Holandii. Osłony socjalne w Holandii należą do najlepszych w Europie. Imigranci dostosowując się do wymagań instytucji państwa są zabezpieczeni socjalnie.

Social policy of the Kingdom of Netherlands towards immigrants

The Kingdom of Netherlands is a country towards which various migrants headed due to its openness, tolerance and promise of prosperity and richness that it gave. Nordic model fulfilled by the Holland’s social policy focuses on social programmes and encompasses main types of social risks. Social care encompasses people from birth to death and is distributed in financial form. Financial resources are redistributed towards various immigrants settled in Holland. Social wealth care is one of the best in the whole world.

BIBLIOGRAFIA:

 • http://euro-dane.com.pl/blog/holandia---system-opieki-socjalnej.
 • http://www.niedziela.nl, Zmiany w zasiłkach zwolnieniach i umowach o pracę.
 • Korzewski M., O tolerancji w społeczeństwie i prawie holenderskim, Kraków 2005.
 • Leska-Ślęzak J., Bezpieczeństwo socjalne w Holandii, [w:] Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju, red. M. Leszczyński, M. Kubiak, Gdańsk 2015.
 • Leska-Ślęzak J., Holandia, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2015, nr 199, seria specjalna – „Uchodźcy w Europie”. Wyzwania uchodźcze w wybranych państwach Unii Europejskiej.
 • Leska-Ślęzak J., Imigranci w Holandii a kwestia adaptacyjna, [w:] Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej aspekty globalne, europejskie, red. K. Głębicka, M. Kubiak, Gdańsk 2013.
 • The State of housing in the EU in 2015; A Housing Europe Review.
 • www.cbs.nl, www.goverment.nl, The Netherlands Goverment Information Service z dn. 25.08.2017 r.
 • www.OTTOWorkForce.htm, Imigranci zarobkowi mają wielkie znaczenie dla holenderskiej gospodarki z dn. 25.08.2017 r.
 • Esienberg A., Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet, „Filozofuj!” 2016, nr 1, s. 24.
 • http://www.riksoverheid.nl.
 • http://ogłoszenia-praca.info/praca-w-holandii.
 • http://mojaholandia.nl.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart