Author: Alfred Skorupka
Institution: Politechnika Śląska
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 111-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201808
PDF: cip/16/cip1608.pdf

W artykule przedstawiono teorię cywilizacji zachodniej – amerykańskiego uczonego Carrolla Quigleya (1910–1977). W konkluzjach pracy autor poddaje krytyce niektóre z ustaleń Quigleya, a także formułuje własną teorię na temat przyszłości Zachodu.

Refleksje wokół teorii cywilizacji zachodniej Carrolla Quigleya

This article presents the theory of Western civilization – American scholar Carroll Quigley (1910–1977). In the conclusions, the author gives some criticism of the findings Quigley, and formulates his own theory about the future of the West.

BIBLIOGRAFIA:

  • Ferguson N., Civilization: the West and the Rest, London 2012.
  • Fukuyama F., Political Order and Political Decay. From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, New York 2014.
  • Huntington S.P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Sydney 2002.
  • Koneczny F., O wielości cywilizacyj, Kraków 1935; reprint I wydania, Kraków 1996.
  • Quigley C., The Evolution of Civilizations. An Introduction to Historical Analysis, Indianapolis 1979.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart