Author: Edyta Nowak-Żółty
Institution: Akademia WSB
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4212-9497
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 310-322
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.17
PDF: em/13/em1317.pdf

Artykuł przybliża czytelnikowi wybrane aspekty obrazu nauczyciela akademickiego w deklaracji grupy studentów polskich i zagranicznych. W związku z zwiększającym się udziałem studentów z zagranicy w polskim rynku edukacyjnym autorka poszukiwała odpowiedzi na temat oczekiwań studentów związanych z rolą nauczyciela akademickiego. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów roli nauczyciela w opinii studentów zagranicznych oraz polskich. Badanie opinii studentów zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2019 roku w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, gdzie uczą się studenci z Polski, Ukrainy i wielu innych krajów świata. Autorka zakładała, że z powodu różnic kulturowych obraz nauczyciela akademickiego w oczach poszczególnych grup studentów może się różnić. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że studenci, co prawda, preferują różne formy zajęć, ale niezależnie od kraju, z którego pochodzą, oczekują aktywnego i energicznego nauczyciela, przekazującego wiedzę w sposób jasny i zrozumiały, będącego profesjonalistą w swojej pracy.

The role of an academic teacher in the opinions of Polish and for-eign students

The article presents the selected aspects of the image of an academic teacher in the declarations of a group of Polish and foreign students. In connection with the growing share of foreign students in the Polish educational market, the author sought for the answers to the expectations of students related to the role of an academic teacher. The aim of the article is to present selected aspects of the teacher’s role in the eyes of foreign and Polish students. The survey of students’ opinions was carried out in May and June 2019 at the WSB Academy in Dąbrowa Górnicza, where students from Poland, Ukraine and many other countries were learning. The author assumed that due to cultural differences, the image of an academic teacher in the eyes of individual groups of students may differ. Although the research shows that students prefer different forms of classes, regardless of the country they come from, they still expect active and energetic teachers, who transform transferring knowledge in a clear and understandable way and are professionals in their work.

REFERENCES:

 • Banach, Cz. 2004. Nauczyciel. W: Pilch, T. red. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3. Warszawa: Żak, ss. 548-553.
 • Berłowski, P. 2018. Kluczem do udanej zmiany są ludzie. Personel i Zarządzanie. 10, ss. 13-17.
 • Białek, N. i Cyran, K. 2013. Aktywne metody dydaktyczne - subiektywne kompendium. W: Rozmus, A. red. Wykładowca doskonały. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, ss. 141-145.
 • Brown, P., Roediger, H. i McDaniel, M. 2014. Harvardzki poradnik skutecznego uczenia się. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Grzybowski, P. P. 2011. Edukacja międzykulturowa - przewodnik. Od tożsamości po język międzynarodowy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Grzybowski, P.P. 2012. Edukacja międzykulturowa - konteksty. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Holmes, J. 2019. Edukacja i uczenie się. Warszawa: PWN.
 • Karpińska-Musiał, B. 2016. Edukacja spersonalizowana na uniwersytecie. Kraków: Wydawnictwo Libron.
 • Kędzierska, J. 2008. Profesjonalne kompetencje nauczyciela. W: Rudnicki,
 • P., Kutrowska, B. i Nowak-Dziemianowicz, M. red. Nauczyciel misja czy zawód. Społeczne i profesjonale aspekty roli. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E. i Szczurek-Boruta, A. 2008. Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości - studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Lewowicki, T., Chojnacka-Synaszko, B. i Piechaczek-Ogierman, G. 2014. Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Robinson, K. 2015. Kreatywne szkoły. Kraków: Wydawnictwo Element. Rozmus, A. 2018. Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szempruch, J. 2012. Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szempruch, J. 2013. Pedeutologia, Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Okoń, W. 2012. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Zimbardo, P., Johnson, R. i Mc Cann, V. 2017. Psychologia, kluczowe koncepcje, motywacja i uczenie się. Warszawa: PWN.
 • Słownik PWN, https://sjp.pwn.pl/ (25.06.2019).
 • https://sjp.pwn.pl (27.06.2019).
 • Bill Gates na konferencji TED, Teachers need real feedback, www.youtube.com/watch?v=81Ub0SMxZQo&t=2s (10.06.2019).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart