Author: Hanna Mamzer
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 31-41
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.02
PDF: em/8/em802.pdf

Wojna w Syrii spowodowała w 2015 roku masowe migracje uchodźców do Europy, co zostało potraktowane jako narastający problem, a nie wyzwanie. Polska temu wyzwaniu nie sprostała i nie przyjęła żadnych uchodźców. W tym kontekście warto się zastanowić nad tym, czy Polska w ogóle jest gotowa do funkcjonowania we współczesnym zróżnicowanym świecie. Co można zrobić, by tę gotowość podnieść? Kryzys syryjski zakwestionował także dojrzałość Unii Europejskiej jako wspólnoty społecznej i obnażył fakt, że przyświecająca idei stworzenia Unii motywacja oparta na wspólnocie interesów, jest za słaba dla tworzenia kulturowej jedności1. W dobie kryzysy syryjskiego, okazuje się, że tożsamość europejska jest nadal krucha.

Are we ready for multiculturalism?

The War In Syria has caused massive migration movements to Europe In 2015. European Union Has defined the situation as the threat not as a challenge. Neither European Union, neither Poland have manager to Deal with this challenge. In such a context one needs to post the question: is oland ready for multiculturalism and is it ready to function well in globalized, diverse world of 21st century. The crisis in Syria has also questioned maturity of EU as social community. It appears, that facing Syrian crisis, Europe and Poland especially demonstrated lack of understanding, consciousness and sense of community, with those searching for asylums.

REFERENCES:

Literature:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart