Author: Przemysław Paweł Grzybowski
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 213-225
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.14
PDF: em/8/em814.pdf

W artykule zostały zawarte obszerne fragmenty analizy kapitału społecznego opracowanej dla burmistrza Lubska. Autor przedstawia także założenia koncepcji edukacji międzykulturowej adresowanej do społeczeństwa małego miasta. Celem autora jest zainicjowanie dyskusji nad formami współpracy między przedstawicielami władz samorządowych i środowiskiem akademickim w dziedzinie projektowania i realizowania koncepcji edukacji międzykulturowej. Przedstawiony dokument zawiera sugestie działań władz miasta, instytucji samorządowych i organizacji społecznych, na zasadach współpracy międzypokoleniowej.

Social capital of a small town and intercultural education. A suggestion for activities in the public sphere

The article contains extensive excerpts from the analysis of social capital prepared for Mayor of Lubsko. The author also outlines the concept of intercultural education addressed to the small town community. The author’s aim is to initiate discussions on forms of cooperation between representatives of local government and the academic community in the field of design and implementation of intercultural education. This document contains suggestions for actions by city authorities, self-government institutions, social organizations and nongovernmental organizations on the basis of intergenerational cooperation.

REFERENCES:

Literature:

  • Cisek, B., Gebułtowicz, J., Mickiewicz, M. i Olejnik, A. oprac. 2016. 60 lat jedynki. Monografia Szkoły Podstawowej nr 1 im.Janusza Korczaka w Lubsku 1955–2015. Lubsko: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku.
  • Fukuyama, F. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa – Wrocław: PWN.
  • Grzybowski, P.P. 2017. Analiza możliwości wykorzystania lokalnego kapitału społecznego w celu realizacji koncepcji edukacji międzykulturowej sporządzona dla Burmistrza Miasta i Gminy Lubsko Lecha Jurkowskiego.
  • Majchrzak, J.P. 1998. Miasto ze złotym lwem w herbie. Opowieści o dawnym Lubsku na nowo opowiedziane. Żary: Dom Wydawniczy „Soravia”.
  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 2013. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
  • Mochocki, W. 2003. Lubsko we wspomnieniach czyli wędrówki po dziejach miasta nad Lubszą. Lubsko: Urząd Miejski w Lubsku.
  • Mochocki, W. 2015. MLKS Budowlani Lubsko w życiu sportowym miasta w latach 1949–2014. 65 lat klubu. Lubsko: MLKS Budowlani.
  • Praca zbiorowa. 1997. 50 lat minęło... Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lubsku 1946–1996: monografia. Lubsko: ZSOiE w Lubsku.
  • Praca zbiorowa. 2005. Cmentarze Lubska dawniej Sommerfeld przeszłość i stan obecny. Lubsko: b.w.
  • Szymański, B. 2009. Pamięć w kamień wrasta... czyli tablice i pomniki Lubska. Lubsko: b.w.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart