Author: Eugeniusz Szymik
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 182-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.10
PDF: em/5/em510.pdf

Celem artykułu jest ukazanie związku historii z kształtowaniem się tożsamości narodowej wybranych bohaterów literackich. Rozważania oparte są na analizie tego procesu na Ziemiach Odzyskanych – migracji różnych ludów po II wojnie światowej (Szczecin) lub na pograniczach (Śląsk jako tygiel narodowości). Artykuł jest próbą literackiej interpretacji zjawiska. Proces kształtowania się tożsamości został ukazany na przykładzie losów bohaterów literackich następujących utworów: Bambino I. Iwasiów, Proszę bardzo A. Rottenberg i Czarny ogród M. Szejnert.

Shaping the national identity of selected literary heroes

The article is aimed at showing the relation between history and the creation of national identity of some literary characters. The subject matter is based on the analysis of this process in the Regained Lands, which consisted in migrations of different populations after World War II (Szczecin) or in borderlands (Silesia as a national melting pot). The article constitutes an attempt at literary interpretation of this phenomenon. The process of identity shaping has been exemplified by life stories of some literary characters appearing in the following books: Bambino by I. Iwasiów, Bardzo proszę by A. Rottenberg, Czarny Ogród by M. Szejnert.

REFERENCES:

 • Cieślik K.: Wydziedziczeni. „Twórczość” 2008, nr 12 (XII).
 • Copik I.: Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kulturowa miasta w pisarstwie Horsta Bienka. Katowice 2013, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Darska B.: Złamane opowieści. http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=82&artykul=1901 (15 kwietnia 8/128/ 2009).
 • Iwasiów I.: Bambino. Warszawa 2008, Wielka Litera.
 • Klich A.: Bez mitów. Portret ze Śląska. Racibórz 2007, Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW.
 • Klich A.: Śląsk w trzynastu portretach. W: tejże: Bez mitów. Portrety ze Śląska. Racibórz 2007, Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW.
 • Kutz K.: Piąta strona świata. Kraków 2010, Znak.
 • Lewowicki T.: Poczucie tożsamości narodowej młodzieży – stałość i zmienność (uwagi końcowe). W: T. Lewowicki (red.): Poczucie tożsamości narodowej młodzieży. Studium z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn 1994, Filia w Cieszynie.
 • Madaliński A.: Przekleństwo pamięci. „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 49 (7 XII).
 • Rottenberg A.: Proszę bardzo. Warszawa 2009, W.A.B.
 • Sławek T.: Tożsamość i wspólnota. W: M. S. Szczepański, J. Janeczek (red.): Dynamika śląskiej tożsamości. Katowice 2006, UŚ.
 • Starczewski M.: Polskie Państwo Podziemne na Śląsku w latach 1939–1945. W: W. Wrzesiński (red.): Górny Śląsk i Górnoślązacy w II wojnie światowej. Bytom 1997, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 • Szabłowski S.: „Proszę bardzo”. Autobiografia osobista. http://kultura.dziennik.pl/ksiazki/artykuly/88657,prosze-bardzo-autobiografia-osobista.html (26.08.2012).
 • Szejnert M.: Czarny ogród. Kraków 2007, Znak.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart