Author: Hristo Kyuchukov
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 138-143
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.08
PDF: em/7/em708.pdf

W artykule zaprezentowano wyniki dwóch projektów z udziałem dorosłych Romów z Bułgarii i Szwecji. Romowie posiadali umiejętność czytania i pisania w ich języku ojczystym – romskim, a w procesie alfabetyzacji użyto podejścia ekologicznego. Proces ten zakłada, że tło kulturowe i kulturowe środowiska uczących się powinny zostać użyte jako główne narzędzie w procesie alfabetyzacji. Rezultatem obu projektów było nie tylko osiągnięcie przez biorących w nich udział Romów umiejętności piśmienniczych w języku romskim, ale także zdobycie wiedzy na temat ich historii i kwestii tożsamościowych.

Adult literacy in the Roma community: two case studies

The paper presents the results of two literacy projects with Roma adults form Bulgaria and Sweden. The Roma were literate in their mother tongue – the Romani language and the ecological approach to the literacy process was used. The approach assumes that the cultural background and cultural environments of learners should be used as a main tool in the literacy process. The results of the two projects were not only that adult Roma had acquired literacy skills in Romani, but also that they had got the knowledge of their history and identity issues.

REFERENCES:

 • Hymes, D. 1974. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Bauman, R. 1975. Verbal Art as Performance 1. American Anthropologist. 77 (2).
 • Freire, P. and Macedo, D. 1987. Literacy. Reading the word and the world. Westport: Bergin & Garvey.
 • Goody, J. and Watt, I. 1963. The Consequences of Literacy. Comparative Studies in Society and History. 5 (3), pp. 304–345.
 • Goody, J. 1987. The Interface Between the Written and the Oral. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Goody, J. 1986. The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kyuchukov, H. 2003. Kratko opisanie na romskiya ezik v Bulgaria. Sofia: Delfi. 144 MNIEJSZOŚCI ETNICZNE
 • Matras, Y. 2002. Romani: A linguistic introduction. Cambridge: CUP.Nichols, S. 2015. Ecological approaches to literacy research. In: Rowsell, J.
 • and Pahl, K. eds. Routledge Handbook of Literacy Studies. Oxford: Routledge, pp. 104–123.
 • Scribner, S. and Cole, M. 1981. Psychology of literacy. Cambridge: Mass. Harvard University Press.
 • Adult literacy in the Roma community: two case studies

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart