Author: Anna Odrowąż-Coates
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 225-239
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.14
PDF: em/7/em714.pdf

Artykuł zawiera teoretyczną analizę procesu socjalizacji, zanurzonego w przekonaniach religijnych, wprowadzającą do przedstawienia wyników badań empirycznych, pochodzących z niewielkiego, pilotażowego studium przypadku studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W badaniu uczestniczyło ponad 250 studentów w grupach 20–30-osobowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych, w latach 2014–2016. Studentów poproszono o przygotowanie krótkiej anonimowej notatki zawierającej opis, jak wyobrażają sobie Boga. Studenci mieli również naszkicować „mapę świata”. Powtarzające się odpowiedzi pozwoliły na wyprowadzenie wniosków o dominującym postrzeganiu Boga oraz geograficznej perspektywie eurocentrycznej badanych. Na tej podstawie wyprowadzono wstępne wnioski o procesie socjalizacji, przebiegającej w określonym kontekście religijnym, zastanawiając się, jak kontekst ten oddziałuje na osobiste poglądy o świecie.

The beliefs of pedagogy students in the light of the dominating worldview

The paper comprises a theoretical analysis of the socialization processes embedded in religious faith, which have led to the presentation of research results of a small empirical case study conducted among Polish students in The Maria Grzegorzewska University in Warsaw. The preliminary study was carried out with over 250 respondents, in small working groups of 20–30 students, in the Institute of Educational Studies (2014–2016). Students were asked to write anonymously a short description of how they perceive God and to prepare a draft drawing of their map of the world. The repetitiveness of the answers in the study reflected the dominant view of God and the Eurocentric geographical perspective, allowing to draw some preliminary conclusions about the process of socialization in a specific religious context and about how it may affect one’s personal worldview.

REFERENCES:

 • Durkheim, E. 2000. Zasady metody socjologicznej. Warszawa: PWN.Durkheim, E. 2010. Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny
 • w Australii. Warszawa: PWN.Feuerbach, L. 1959. O istocie chrześcijaństwa. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fisher, C. 2007. Selling Coffee, or Selling Out?: Evaluating Different Ways to
 • Analyze the FairTrade System. Culture and Agriculture. 29, pp. 78–88.Gardner, G. 2009. Inteligencje Wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce.
 • Warszawa: Wydawnictwo Laurum.Goldman, M.S. 2011. Cultural capital, social networks, and collective violence at Rajneeshpuram. In: Lewis, J. ed. Violence and new religious movements. Oxford: Oxford University Press, pp. 307–323.
 • Heland, K., Odrowąż-Coates, A. 2014. Obraz Boga u dzieci w wieku przedszkolnym – temat stale aktualny pedagogicznie i społecznie. Studia z Teorii Wychowania. 5/1 (8), ss. 235–256.
 • Kulesza, M. 2017. Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa: Difin.
 • Lewin, K. 1946. Action research and minority problems. Journal of Social Issues. 2 (4), pp. 34–46.
 • Luckmann, T. 2011. Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie. Kraków: Nomos.
 • Marx, K. 1844. Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. Paris: Deutsch-Französische Jahrbücher.
 • McLeod, H. 1997. Religion and the people of western Europe, 1789–1989. Oxford: Oxford University Press.
 • McCormack, W. 1958. Oregon Magazine: The Rajneesh files 1981–86. Portland: New Oregon Publishers.
 • Merton, R. K. 2002. Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 • Mosley, A. 2007. Bearing the heavens. New York: Cambridge University Press.
 • Odrowąż-Coates, A. 2015. Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Parsons, T. 1952. The social system. London: Tavistock.Peled-Elhanan, N. 2012. Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education. London: Tauris.Robertson, R. 1970. The Sociological Interpretation of Religion. Oxford: Basil
 • Blackwell. Robinson, W. S. 1951. The logical structure of analytic induction. American
 • Sociological Review. 16 (6), pp. 812–818.Spencer, H. 1896. Principles of sociology. Bloomington: The Free Press.Sztompka, P. 2015. Kapitał moralny: brakujące ogniwo naszego rozwoju.
 • Rzeczpospolita, 4.10. http://www.rp.pl/Opinie/310049889-Kapital-moralny-brakujace-ogniwo-naszegorozwoju. html#ap-1 (27.01.2017).
 • Tittenbrun, J. 2014. Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Weber, M. 1968. Basic Concepts in Sociology. New York: The Citadel Press. Whitsel, B.C. 2003. The church universal and triumphant: Elizabeth Clare
 • Prophet’s Apocalyptic Movements. Syracuse: Syracuse University Press.
 • The beliefs of pedagogy students in the light of the dominating worldview

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart