Author: Gabriela Piechaczek-Ogierman
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 157-172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.09
PDF: em/10/em1009.pdf

Przeobrażenia w sferze ekonomicznej, społeczno-kulturowej i politycznej w wymiarze lokalnym i globalnym składają się na złożoność uwarunkowań procesu kształtowania (się) poczucia tożsamości współczesnego człowieka. Podjęte rozważania zawierają opis profili tożsamości kulturowej badanych uczniów ze szkół średnich oraz próbę interpretacji ich wyborów tożsamościowych w odniesieniu do zastanych układów społeczno-kulturowych w miejskim środowisku lokalnym.

Determinants of local identity in the urban environment

The economic, sociocultural and political transformations both in their local and global dimension cause the complexity of the determinants of the process in which the feeling of contemporary human identity is shaped. The article comprises the description of cultural identity profiles of the surveyed learners and an attempt at interpreting their identity choices in the context of existing sociocultural systems in the local urban environment.

REFERENCES:

 • Boski, P. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: PWN.
 • Boski, P. 1992. O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej na obczyźnie. W: Boski, P., Jarymowicz, M. i Malewska-Peyre H. Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, ss. 67–211.
 • Brzezińska, A. I. 2006. Dzieciństwo i dorastania; korzenie tożsamości osobistej i społecznej. W: Brzezińska A. W., A. Hulewska, A. i Słomska, J. red. Edukacja regionalna. Warszawa: PWN, ss. 47–77.
 • Bukowska-Floreńska, I. 2010. Tożsamość społeczno-kulturowa w refleksji etnologa i antropologa kulturowego. W: Dyczewski, L., Szulich-Kałuża, J. i Szwed, R. red. Stałość i zmienność tożsamości. Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 58–63.
 • Erikson, E. H. 1997. Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Grzybowski, P. P. 2007. Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Jarymowicz, M. 2000. Psychologia tożsamości. W: Strelau, J. red. Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: GWP, ss. 106–125.
 • Kania, T. 1979. O miernikach urbanizacji (na przykładzie Jastrzębia). Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego. 2, ss. 81–84.
 • Kłoskowska, A. 1990. Kulturologiczna analiza biograficzna. W: Włodarek J. i Ziółkowski M. red. Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa – Poznań: PWN, ss. 171–195.
 • Kłoskowska, A. 1996. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.
 • Kłoskowska, A. 1992. Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej. Kultura i Społeczeństwo. 1, ss.131–141.
 • Melosik, Z. i Szkudlarek, T. 1998. Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Muszyńska, J. 2012. Od regionu do lokalności – ku społeczeństwu obywatelskiemu. Pedagogika Społeczna. 1, ss. 23–34.
 • Nikitorowicz, J. 2002. Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych. W: Malewska, E. i Śliwerski, B. red. Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 261–282.
 • Nikitorowicz, J. 2018. Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Ogrodzka-Mazur, E. 2014. Wprowadzenie. W: Gajdzica, A., Piechaczek- -Ogierman, G. i Hruzd-Matuszczyk, A. Edukacja postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich. Cieszyn – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 11–49.
 • Ossowski, S. 1984. O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: PWN.
 • Ossowski, S. 1966. Więź społeczna i dziedzictwo krwi. Warszawa: PWN.
 • Reber, A. S. 2002. Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Schaffer, H. R. 2005. Psychologia dziecka. Warszawa: PWN
 • Synak, B. 2000. Społeczno-kulturowe aspekty edukacji regionalnej. W: Marzec-Holka, K. red. Społeczeństwo, demokracja, edukacja. Nowe wyzwania w pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelnianie Akademii Bydgoskiej, ss. 47–54.
 • Szczepański, M. S. 2006. Od identyfikacji do tożsamości. Dynamika śląskiej tożsamości – prolegomena. W: Janeczek, J. i Szczepański, M. S. red. Dynamika śląskiej tożsamości. Katowice: UŚ, ss. 19–27.
 • Szczepański, M. S. i Śliz, A. 2012: Dylematy regionalnej tożsamości. Przypadek Górnego Śląska. Tożsamość regionalna – próba opisu. www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/kon2.html?file=tl_files/fotki%20kk/... (30.01.2017)
 • Weil, S. 2004. Dzieła. Poznań: Wydawnictwo BRAMA – Książnica Włóczęgów i Uczonych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart