Author: The Editors
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 262-265
DOI Address: -
PDF: em/1/em1auth.pdf

Streszczenie:

Author: Joanna Augustyniak
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 144-166
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.08
PDF: em/1/em108.pdf

Streszczenie:

Wstąpienie Polski do krajów Unii Europejskiej w 2004 roku i otwarcie zagranicznych rynków pracy wywołało falę migracyjną ludności polskiej m.in. do Irlandii. Polacy emigrują tam całymi rodzinami w poszukiwaniu lepiej płatnej posady i stabilizacji finansowej. Ich dzieci muszą kontynuować obowiązek szkolny w obcym dla siebie zarówno językowo, jak i kulturowo środowisku. W związku z tym przeprowadzone zostały badania nad adaptacją polskiej młodzieży szkolnej do warunków życia i edukacji w Irlandii. Artykuł stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi obrazu codzienności szkolnej polskiej młodzieży na emigracji. Omawia zasady i reguły funkcjonujące w irlandzkich szkołach, metody i formy pracy z uczniem, system kontroli i oceniania, a także wymagania wychowawcze i dydaktyczne stawiane imigrantom w tym kraju.

szkoła szkoła irlandzka polska szkoła weekendowa edukacja wielo- i międzykulturowa

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart