Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 11-15
DOI Address: -
PDF: em/2/em200.pdf

WPROWADZENIE

INTRODUCTION

Bibliografia:

  • Lewowicki T.: Edukacja międzykulturowa – konteksty polityczne i ideolo­giczne, idea pedagogiczna, doświadczenia społeczne i praktyka eduka­cyjna (zderzenia deklaracji i działań – czas próby?). W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.): Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej. Cieszyn 2006, UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
  • Lewowicki T.: Przemiany ustrojowe i kulturowe a poczucie tożsamości i stosu­nek młodzieży do wybranych kwestii społecznych – dostrzegalne skutki trans­formacji. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Poczucie tożsamości i stosunek młodzieży do wybranych kwestii społecznych – studium z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2009, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Lewowicki T.: Edukacja wobec odwiecznych i współczesnych problemów świa­ta – konteksty i wyzwania edukacji międzykulturowej. Tekst zamieszczony w tym tomie.
  • Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A.: Działalność naukowo-badawcza Zakładu Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w latach 1989–2012. Wokół cieszyńskiej szkoły badań pogranicza. Tekst zamieszczony w tym tomie.
  • Rembierz M.: Polskie doświadczenie wielokulturowości w interpretacji Jana Pawła II jako inspiracja dla edukacji międzykulturowej. Tekst zamiesz­czony w tym tomie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart