Author: Andrei Harbatski
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5098-0949
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 91-102
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.05
PDF: em/15/em1505.pdf

Aktualnie antropologia pedagogiczna staje się integralną dyscypliną w procesie edukacyjnym. Człowiek jest badany z punktu widzenia historii i kultury, w okresie przemian politycznych i ekonomicznych oraz na każdym poziomie rozwoju społecznego. Współczesny świat jest niezwykle różnorodny i niejednoznaczny. Narastają nierówności społeczne na wszystkich poziomach, rośnie liczba ubogich, pojawiły się nowe światowe problemy migracji i uchodźców. Zobowiązuje to również antropologię pedagogiczną, aby pomagała pedagogom w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu palących problemów związanych z edukacją i wychowaniem. Artykuł pokazuje, jak prace naukowe rosyjskiego filozofa Jerzego Szczedrowickiego mogą pomóc współczesnej antropologii pedagogicznej. Podano ogólną ocenę wkładu J. Szczedrowickiego w rozwój antropologii pedagogicznej i zwrócono uwagę na aktualność praktyk naukowych naukowca, które nie straciły aktualnie na znaczeniu i mogą być wykorzystywane zarówno w pedagogice, antropologii pedagogicznej, jak i edukacji międzykulturowej.

Man as a subject of cognition in the perspective of pedagogical anthropology - Georgy Shchedrovitsky’s anthropological ideas and searches

Contemporary pedagogical anthropology is becoming an integral discipline in the educational process. The man is studied from the standpoint of history and culture, in the period of political and economic changes as well as at each level of social development. The modern world is extremely diversified and ambiguous. Social inequality at all levels is growing, the number of the poor is increasing, new world problems of migration and refugees have emerged. This calls for pedagogical anthropology to help pedagogics to solve pressing problems of education and upbringing quickly and effectively. The article shows how scientific works by the Russian philosopher George Schedrovitsky can help modern pedagogical anthropology. The general assessment of G. Schedrovitsky’s contribution to the development of pedagogical anthropology is given and the attention is paid to the relevance of scientific practices of the scientist which have not lost their importance today and can be used both in pedagogics and pedagogical anthropology.

REFERENCES:

 • Ablewicz, K. 2003. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antro­pologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków: UJ.
 • Bagina, V.A. and Borovkova, O.A. 2017. Sovremennye obrazovatelnye tekh­nologii. Novosibirsk: Izdatelstvo CRNS.
 • Bezgodov, A.V., and Barezhev, K.V. 2018. Nachalo planetarnoj etiki v filosofii russkogo kosmizma. Sankt Petersburg: Izdatelstvo PITER.
 • Biografiya Georgiya Petrovicha Shchedrovickogo. 2019. Rezhim dostupa: https://studopedia.su/15_91759_filosofskoe-tvorchestvo-g-p-shchedro­vitskogo.html, (Data dostupa: 17.03. 2019).
 • Maralov, V.G. and Sitarov, V.A. 2017. Pedagogika i psihologiya nenasiliya v obrazovanii. Moskva: Izdatelstvo Yurajt.
 • Misiejuk, D. 2020. Obraz przemian funkcji wychowawczej rodziny w poglą­dach dwóch pokoleń Podlasia. Edukacja Międzykulturowa. 2 (13), ss. 148– –160.
 • Pavlenko, G.V. 2018. Vospitanie uchashchihsya v obuchenii: uroki istorii. Habarovsk: Izdatelstvo TOGU.
 • Piskoppel, A.A. 2019. G.P. Shchedrovickij – podvizhnik i myslitel. Rezhim dostupa: http://do.gendocs.ru/docs/index-211508.html?page=4, (Data dostupa: 17.03.2019).
 • Ronzhina, N.V. and Vasiliev, S.V. 2017. Osnovy professionalnoj pedagogiki. Uchebnoe posobie. Ekaterinburg: Izdatelstvo FGAOU VO »Rossijskij gosudarstvennyj professionalno-pedagogicheskij universitet«.
 • Shchedrovickij, G.P. 1993. Pedagogika i logika. Moskva: Izdatelstvo TOO »MK-Poligraf«.
 • Shchedrovickij, G.P. 2004. Problema logiki nauchnogo issledovaniya i analiz struktury nauki. Moskva: Izdatelstvo »Put«.
 • Shchedrovickij, G.P. 2003. Metodologiya i filosofiya orgupravlencheskoj dey­atelnosti. Osnovnye ponyatiya i principy. Kurs lekcij. Moskva: Izdatelstvo »Put«.
 • Shchedrovickij, G.P. 2004. Organizacionno-deyatelnostnaya igra. Sbornik tekstov (1). Moskva: Izdatelstvo »Nasledie MMK«.
 • Shchedrovickij, G.P. 2005. Organizacionno-deyatelnostnaya igra. Sbornik tekstov (2). Moskva: Izdatelstvo »Nasledie MMK«.
 • Shchedrovickij, P.G. 2006. Ya vyros v arhive MMK. Moskva: Izdatelstvo Neko­mercheskij nauchnyj fond »Institut razvitiya im. G.P. Shchedrovickogo«.
 • Śmietańska, J. 2020. Empirical constructing of the managerial talent category in education. Educational Studies Review. 30 (1), pp. 107–127.
 • Volobueva, O.N. and Glotova, G.A. 2017. Sovremennye tekhnologii obucheni­ya. Novosibirsk: Izdatelstvo CRNS.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart