Author: Sylwia Jaskulska
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3454-7894
Author: Mateusz Marciniak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid. org/0000-0002-7131-626X
Author: Barbara Jankowiak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7660-2070
Author: Michał Klichowski
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1614-926X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 151-163
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.10
PDF: em/16/em1610.pdf

Distance education during the COVID-19 pandemic in the experiences of Polish students: everyday life and a vision of school’s future

Our project was conducted during the COVID-19 pandemic. 1955 students from Polish schools participated in the study. The aim was to detect school experiences of children, adolescents and young adults. The results show the lack of digital hygiene, but also the respondents’ general satisfaction with the distance learning and their including its elements in the vision of the school of the future. The differences in the experiences of boys and girls and of the learners in rural and urban areas are a premise for the interpretation of the obtained results in the direction of deepening the previously existing inequalities associated with distance learning.

Badania były prowadzone w czasie pandemii COVID-19 na grupie 1955 uczniów i uczennic polskich szkół. Celem badania było poznanie szkolnych doświadczeń dzieci i młodzieży. Wyniki wskazują przede wszystkim na brak higieny cyfrowej, ale też ogólne zadowolenie respondentów z edukacji zdalnej i uwzględnianie jej elementów w wizji szkoły przyszłości. Różnice doświadczeń chłopców i dziewcząt oraz osób uczących się na wsiach i w miastach są przesłanką do interpretacji uzyskanych wyników w kierunku pogłębiania przez edukację zdalną istniejących wcześniej nierówności.

REFERENCES:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart