Rada naukowa czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”

 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki Przewodniczący Rady/ President of the Scientific Board
 • prof. José L. da Costa (Uniwersytet Alberta/ University of Alberta, Edmonton, Kanada)
 • prof. Jim Cummins (Uniwersytet Toronto/ University of Toronto, Kanada)
 • prof. Ludmiła L. Choruża (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie/ Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraina)
 • prof. Sixto Cubo Delgado (Uniwersytet Extramadura/ University of Extremadura, Hiszpania)
 • prof. Manuel Lucero Fustes (Uniwersytet Extramadura/ University of Extremadura, Hiszpania)
 • prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski/ Opole University)
 • prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy/ Matej Bel University in Banská Bystrica, Republika Słowacka)
 • prof. Piet Kommers (Uniwersytet Twente/ University of Twente, Holandia)
 • prof. dr hab. Hristo Kyuchukov (Wolny Uniwersytet Berlina/ Free University Berlin, Niemcy)
 • prof. Włodimir I. Ługowij (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy/ National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraina)
 • prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • prof. William New (Beloit College, Wisconsin, USA)
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok)
 • prof. dr hab. Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/ The John Paul Catholic University of Lublin)    
 • prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht (Uniwersytet Śląski w Katowicach/ University of Silesia in Katowice)
 • prof. zw. dr hab. Idzi Panic (Uniwersytet Śląski w Katowicach/ University of Silesia in Katowice)
 • prof. Irina A. Pisarjenko (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena w Petersburgu/ Herzen State Pedagogical University of Russia in St.Petersburg, Rosja)
 • doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (Uniwersytet Ostrawski/ University of Ostrava, Republika Czeska)
 • prof. zw. dr hab. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski w Katowicach/ University of Silesia in Katowice)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok) 
 • prof. Graciela Slesaransky-Poe (Uniwersytet Arcadia/ Arcadia University, USA)
 • prof. dr hab. Mirosław Sobecki (Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok)
 • prof. dr hab. Lech A. Suchomłynow (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki/ Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina)
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki/ University of Lodz)
 • dr hab. Marta M. Urlińska, prof. nadzw. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • prof. Christoph Wulf (Wolny Uniwersytet Berlina/ Free University Berlin, Niemcy)

Zespół redakcyjny:

 • Redaktor naczelny: prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
 • Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta

Redaktor statystyczny:

 • dr hab. prof. UP Adam Mikrut

Redaktorzy tematyczni:

 • dr hab. Barbara Grabowska, prof. UŚ
 • dr hab. Aniela Różańska, prof. UŚ
 • dr hab. Jolanta Suchodolska, prof. UŚ
 • dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta, prof. UŚ

Redaktorzy językowi:

 • dr hab. Urszula Klajmon-Lech, prof. UŚ – język polski
 • mgr Agata Cienciała - język angielski

Sekretarz:

 • mgr Anton Dragomiletskii

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart