Author: Karolina Kaczmarek
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4736-4990
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 89-107
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210405
PDF: hso/31/hso3105.pdf

The article presents the endeavours on the part of the multi-national and multicultural population living in Transylvania to create, within a span of several centuries, various types of autonomies, be it cultural or territorial.

REFERENCES:

 • Bakk M., Az autonómia-tervek két szakasza Erdélyben 1989 után. Magyar kisebbség: nemzetpolitikai szemle (2004), 9 évf. 31–32 (1–2.).
 • Bánkiné Molnár E., Eltűnt autonómiák. A Jászkun kerület és Kővár-vidék, [w]: Ingenia et studia. Tanulmányok a 80 esztendős Iványosi-Szabó Tibor tiszteletére, Kecskemét 2013.
 • Bárdi N., Székelyföld autonómiája a két világháború közti erdélyi magyar rendezési tervekben (1918–1940), [w:] Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében, Székesfehérvár 2014.
 • Benedikter T., The World’s Modern Autonomy Systems: Concepts and Experiences of Regional Territorial Autonomy, Bolzano 2009.
 • Benkö L., Bóna I., Jakó Zs., Tonk S., Vekov K., Erdély a keresztény magyar királyságban. Erdélyi Tudományos Füzetek Kolozsvár 2011.
 • Brańka T., Treść i zakres pojęcia autonomia. Wyzwania definicyjne, Acta Politica Po­lonica 45 (2018) 3.
 • Czuczor G., Fogarasi J., A magyar nyelv szótára, Pest, [később] Budapest 1862–1874.
 • Diaconescu M., A „teljes nemzeti szabadság” az 1918. december 1-i gyulafehérvári határozatban, Történelmi szemle LXI (2019), 4. szám.
 • Erdély rövid története, red. B. Köpeczi, Budapest 1989.
 • Fábián G., A nemzeti kisebbségi jogok biztosításának alakulása Romániában 1918– –2018, avagy, „A gyulafehérvári ígéretek megtagadásától a Minority SafePack el­lenzéséig – 100 év romániai kisebbségjogi történet”, Acta Universitatis Sapientiae, Legal Studies, 7 (2018) 2.
 • Fejér Gy., Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, t. IV, vol. III, 133–136, l. Budae.
 • Fodor J.N., Megjegyzések népnévi eredető tulajdonneveinkről, Névtani Értesítő 34 (2012).
 • http://lexikon.katolikus.hu/V/Verancsics.html.
 • https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000007_pl.
 • https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_Codex_Diplo­maticus_Tom_4_vol_3/?pg=132&layout=s.
 • https://mek.oszk.hu/19200/19267/.
 • https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=87600033.TV&targetdate=&printTi­tle=1876.+évi+XXXIII.+törvénycikk&refrefe=1000ev.
 • https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105068-a-gyulafehervari-igereteket­-kerte-szamon-az-rmdsz-szonoka-a-parlament-centenariumi-ulesen.
 • Iwanek J., Współczesne rozumienie autonomii terytorialnej, [w:] Społeczeństwo wobec problemów transformacji i integracji, red. J. Liszka, Ustroń 2000.
 • Kaczmarek K., Precyzja i niedookreśloność wyrażeń w przepisach prawnych na przy­kładzie języka polskiego i węgierskiego, Comparative Legilinguistics 13 (2013).
 • Kocsis K., Területi autonómiák a Kárpát-medencében – 1920 előtt. A Miskolci Egy­etem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82 kötet (2011).
 • Köpeczi B., Erdély története három kötetben, Budapest 1986.
 • Kőváry L., Erdély történelme. kötet (A Zápolyák kora), Pest, Kolozsvár 1860.
 • Lapidoth R., Autonomy: Flexible Solutions to Ethnic Conflicts, Washington 1997.
 • Rácz A., Nyugati népek megnevezéseinek változásai a magyar nyelvben, Magyar Ny­elvjárások 47 (2009).
 • Riba I., Román lehetett Hunyadi János, de Kásler miniszternek ez nem tetszik. 2 VIII 2021 https://hvg.hu/360/202105__hunyadilegendak_merlegen__kihan­tolt_mult__kivanatos_szarmazas__csontbrigad.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Warszawa 1978–1981.
 • Szabó M.A., Betekintés az erdélyi szászok autonómiájába, [w:] Történelmi autonómiák a Kárpát-medencében, Székelyudvarhely, G.H. Hermann, Zs. Kolumbán, Csíksze­reda 2004.
 • Tamás L., Az erdélyi oláhság, [w:] A történeti Erdély, red. M. Asztalos, Budapest 2001.
 • Vagueness in Normative Texts, ed. by V.K. Bhatia et al., Linguistic Insights, Vol. 23, (2005).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart